Onderwijs

Internationale School voor Wijsbegeerte

isvw

 

 

 

 

 

Op 3 en 4 maart 1996 geef ik voor het eerst les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, n.l. het weekend-seminar “De kunst van het genieten”. De afgelopen jaren ben ik verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van de Basisopleidingen Geschiedenis van de Filosofie, Systematiek van de Filosofie en Ethiek. Verder bied ik aan de ISVW iedere zomer een vijfdaags seminar (Summer School) aan.

In 2017/2018 staan in ieder geval de volgende ISVW programma’s op de agenda:

ISVW Basisopleiding Leven en dood
Filosoferen over de eindigheid – geschiedenis en actualiteit >>

Bijeenkomst 1
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Leven en dood I.  Introductie – 21 en 22 januari 2017 >>

 

Bijeenkomst 2
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Homerus naar Seneca – 11 en 12 maart 2017 >>

 

Bijeenkomst 3
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Augustinus naar Erasmus – 13 en 14 mei 2017 >>

 

Bijeenkomst 4
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Erasmus naar Nietzsche – 10 en 11 juni >>

 

Bijeenkomst 5
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Nietzsche naar Levinas – 16 en 17 september >>


Bijeenkomst 6
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Dilemma’s in de 21ste eeuw – 11 en 12 november >>

 

ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
Hoe om te gaan met maatschappelijke en politieke kwesties >>

Bijeenkomst 1
ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
Aristoteles – 7 en 8 oktober 2017 >>

 

Bijeenkomst 2
ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
Spinoza – 18 en 19 november 2017 >>

 

Bijeenkomst 3
ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
Immanuel Kant – 2 en 3 december 2017 >>

 

Bijeenkomst 4
ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
John Stuart Mill– 13 en 14 januari 2018 >>

 

Bijeenkomst 5
ISVW Basisopleiding Ethiek en politiek
Emmanuel Levinas / Jacques Derrida 17 en 18 februari 2018 >>

 

 

School voor Systemische Opleidingen

 

 

 

De School voor Systemische Opleidingen heeft mij gevraagd de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie opnieuw te geven.
De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie een taal-analytische wending heeft plaats gevonden en een nieuwe benadering van ‘het zelf’ is aangeboden.
Vanzelfsprekend bespreken we ook de implicaties van deze opvattingen voor de narratieve systeemtherapie.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten (bestaande uit een ochtend- en middagsessie, te houden op zaterdag) en ziet er als volgt uit:

plato-nietzscheBijeenkomst 1
Filosofie
Van Plato t/m Friedrich Nietzsche >>

 

Bijeenkomst 2
Taalspelen en bestaan verstaan
Ludwig Wittgenstein II en Martin Heidegger >>

 

foucault-derridaBijeenkomst 3
Discours, deconstructie en gastvrijheid
Michel Foucault en Jacques Derrida >>

 

deleuze-braidottiBijeenkomst 4
Het zelf als rizomatisch van aard en het man-vrouw onderscheid
Gilles Deleuze, Luce Irigaray en Rosi Braidotti >>

 

levinas-damasioBijeenkomst 5
Ethiek en neurobiologie
Emmanuel Levinas en Antonio Damasio >>

 

bieri-olthofBijeenkomst 6
Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie

Peter Bieri, John Shotter, Tom Andersen, Kenneth Gergen en Michael White >>

 

Programma leergang (download)

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Schooltje in Bunde.

Meer informatie: http://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl  of: 06-18050855
Aanmelding: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl / Mariëlle Gelissen


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reactiemogelijkheid is gesloten