Onderwijs

Internationale School voor Wijsbegeerte

isvw

Op 3 en 4 maart 1996 geef ik voor het eerst les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, n.l. het weekend-seminar “De kunst van het genieten”. De afgelopen jaren ben ik verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van de Basisopleidingen Geschiedenis van de Filosofie, Systematiek van de Filosofie en Ethiek. Verder bied ik aan de ISVW iedere zomer een vijfdaags seminar (Summer School) aan.

In 2018 staan de volgende ISVW programma’s op de agenda:

 

ISVW Summer Schools 2018

ISVW Summer School
Filosofie Oost / West en de kunst van het boogschieten en het haiku schrijven
Leusden, 
11 t/m 15 juli 2018
In deze Summer School maken we kennis met de manier waarop Oosterse en Westerse filosofen (anders dan we gewend zijn) gedacht hebben over het zelf, over onszelf. Zij vertellen ons dat we er (ook) op pre-reflexieve, niet-talige, niet-bewuste en ego-vrije wijze zijn, dat we juist vanuit deze manier van zijn in staat zijn tot onbekommerd boogschieten. Zij vertellen ons ook dat het mogelijk is om met slechts een paar penseelstreken een situatie, een sfeer of een stemming aan te duiden, om een werkelijkheid te beschrijven zoals die is en niet zoals die voor / door jou is. Zij nodigen ons uit een haiku te schrijven.
Gedurende de Summer School lezen we teksten van (onder meer) Martin Heidegger, Antonio Damasio, Lao Zi en Dogen, oefenen we in boogschieten en haiku schrijven en voeren we gesprekken over onze ervaringen.
De Summer School geef ik samen met Jac Rongen die verantwoordelijk is voor het begeleiden van het boogschieten en het haiku schrijven.

Programma (download)
Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl


Nota bene
Filosofie Oost / West en de kunst van het boogschieten en het haiku schrijven wordt op de ISVW website aangeboden als Empathisch denken en boogschieten

ISVW Summer School
Denken nu!
(Martha Nussbaum-Mogobe Ramose-Rosi Braidotti-Peter Sloterdijk-Kate Raworth)
Leusden, 27 t/m 31 augustus
In deze Summer School maken we kennis met de opvattingen van vier vooraanstaande levende denkers: Martha Nussbaum, Mogobe Ramose, Rosi Braidotti, Peter Sloterdijk en Kate Raworth. In hun werk behandelen zij belangrijke vraagstukken van onze tijd.
We bespreken (passages uit) hun boeken Mogelijkheden scheppen, Ubuntu, Op doorreis, Je moet je leven veranderen en Donut economie. Zo komen we te weten hoe Nussbaum met haar capability approach de contouren van een rechtvaardige samenleving schetst, hoe Ramose het bestaan opvat als ‘rheomodisch’ van aard: al wat is stroomt en is onderling verbonden met elkaar, dat Braidotti voorstelt ons op te vatten als nomadisch van aard: in beweging, belichaamd, in betrekkingen, vanuit betrokkenheid levend, hoe Sloterdijk meent dat klimaatverandering het noodzakelijk maakt ons leven te veranderen en co-immunist te worden, en hoe Raworth een nieuwe economie voor de 21ste eeuw schetst.
Vanzelfsprekend voeren we gesprekken over de mogelijke implicaties van hun gedachtegoed voor onze eigen opvattingen en manier van leven.

Programma (Download)
Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

ISVW Basisopleiding
Inleiding in de filosofie >>

Bijeenkomst 1
ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie

Het ware. Kennisleer, wetenschapstheorie en taalfilosofie – 13 en 14 oktober 2018

 

Bijeenkomst 2
ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie

Het goede. Ethiek – 17 en 18 november 2018

 

Bijeenkomst 3
ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie

Het schone. Esthetica en kunstfilosofie – 1 en 2 december 2018

 

 

Bijeenkomst 4
ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie
De samenleving. Politieke filosofie – 19 en 20 januari 2019

 

 

Bijeenkomst 5
ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie
De mens. Van filosofische antropologie naar neurofilosofie – 9 en 10 februari 2019

 

 

 

ISVW Basisopleiding. Op leven en dood
Filosoferen over de eindigheid – geschiedenis en actualiteit >>

Bijeenkomst 1
ISVW Basisopleiding Op leven en dood
Op leven en dood. Een inleiding – 6 en 7 oktober 2018 >>

 

Bijeenkomst 2
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Epicurus naar Erasmus – 10 en 11 november 2018 >>

 

Bijeenkomst 3
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Van Hegel naar Nietzsche – 22 en 23 december 2018 >>

 

Bijeenkomst 4
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Heidegger, Bataille en Levinas – 2 en 3 februari 2019


Bijeenkomst 5
ISVW Basisopleiding Leven en dood
Ludwig Wittgenstein, Bert Keizer en de onderzoeksverslagen – 16 en17 februari 2019

 

 

 

School voor Systemische Opleidingen

 

 

 

De School voor Systemische Opleidingen heeft mij gevraagd de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie opnieuw te geven.
De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie een taal-analytische wending heeft plaats gevonden en een nieuwe benadering van ‘het zelf’ is aangeboden.
Vanzelfsprekend bespreken we ook de implicaties van deze opvattingen voor de narratieve systeemtherapie.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten (bestaande uit een ochtend- en middagsessie, te houden op zaterdag) en ziet er als volgt uit:

plato-nietzscheBijeenkomst 1
Filosofie
Van Plato t/m Friedrich Nietzsche >>

 

Bijeenkomst 2
Taalspelen en bestaan verstaan
Ludwig Wittgenstein II en Martin Heidegger >>

 

foucault-derridaBijeenkomst 3
Discours, deconstructie en gastvrijheid
Michel Foucault en Jacques Derrida >>

 

deleuze-braidottiBijeenkomst 4
Het zelf als rizomatisch van aard en het man-vrouw onderscheid
Gilles Deleuze, Luce Irigaray en Rosi Braidotti >>

 

levinas-damasioBijeenkomst 5
Ethiek en neurobiologie
Emmanuel Levinas en Antonio Damasio >>

 

bieri-olthofBijeenkomst 6
Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie
Peter Bieri, John Shotter, Tom Andersen, Kenneth Gergen en Michael White

 

Programma (download)

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Schooltje in Bunde.

Meer informatie: http://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl  of: 06-18050855
Aanmelding: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl / Mariëlle Gelissen


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Reactiemogelijkheid is gesloten