Trainingen

Al meer dan twintig jaar werk ik als filosoof buiten de universiteit.
Met artsen bespreek ik medische kwesties, met organisatie-adviseurs vraagstukken rondom verandering, met burgermeesters integriteitsschendingen.
De afgelopen jaren gaf ik vooral trainingen in (morele) oordeelsvorming:
– voor de KNMP (samen met Wilma Göttgens en Eelke Tuinstra) aan apothekers-opleiders
– voor PBLQ bij de Belastingdienst aan instromende fiscale juristen en bedrijfseconomen
– voor PBLQ (samen met Teresa Cardoso Ribeiro) aan de directieteams van Rijkswaterstaat.

De werkwijze waar ik gebruik van maak, is dilemmaberaad.
Dilemmaberaad
– maakt een onderzoek mogelijk van je opvattingen met behulp van ‘gereedschap’
– stelt je in staat tot een analyse van argumentatie en motivatie
– biedt een manier om binnen een gespreksgemeenschap de orde van spreken, het eigen spreken en (daarmee) het handelen van de sprekers te onderzoeken en veranderen.

Dilemmaberaad (als gereedschap)

In het najaar 2017 staan momenteel de volgende activiteiten gepland:
– trainingen in (morele) oordeelsvorming gedurende de ‘Week van de integriteit’ bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu
– het seminar Bestuurlijke vaardigheden  aan de Universiteit Leiden.

Bewaren

Bewaren