Klimaatverandering – wat te doen? – 19 maart 2019

Wij leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus…

Lees verder

Ethiek en neurobiologie – 23 maart 2019

In het vijfde weekeinde van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Emmanuel Levinas en Antonio Damasio. Levinas stelt dat – anders dan tot nu toe gebruikelijk – ethiek heteronomie als grondbeginsel zou moeten hebben, dat elke handelingssituatie een ethische dimensie heeft en…

Lees verder

Klimaatverandering – wat te doen? – 26 maart 2019

Wij leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus…

Lees verder

Zijn aan zee – 20 t/m 24 mei 2019

Het seminar vindt plaats op de samen sprong van Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee. Deze drie plekken zijn intrinsiek verbonden met de materie die we in deze eco-filosofische retraite behandelen. We zijn aan zee en onderzoeken wat dat, i.e. ‘zijn aan zee’, betekent. In het…

Lees verder

Actualiteit – 22 en 23 juni 2019

Aan het einde van onze reis door de geschiedenis van het westerse en oosterse denken over leven en dood blikken we terug, besteden we aandacht aan de onderzoeksverslagen die door de deelnemers zijn gemaakt en bespreken we met elkaar een actuele kwestie, n.l. de dilemma’s rond prenatale screening. Tegenwoordig is…

Lees verder