Nacht van de Filosofie – 30 maart 2018

Opnieuw: verbeelding aan de macht! Filosofische Salon De jaren zestig: de tijd van de Dolle Mina’s, de Kabouters, de Provo’s, de tijd dat we naar Bob Dylan, Jimi Hendrix en Frank Zappa luisterden, de tijd dat we boeken van Erich Fromm, Germaine Greer, Jürgen Habermas  en Herbert Marcuse lazen, de…

Lees verder

Michel Foucault – 15 mei 2018

In het spoor van Nietzsche onderzoekt Michel Foucault in zijn werk de samenhang tussen macht (pouvoir), wat wij als weten (savoir) beschouwen en hoe wij het zelf en daarmee onszelf opvatten en vorm geven. In elke gesprekssituatie is er, aldus Foucault, sprake van een heersende orde van spreken (discours) bestaande…

Lees verder

Klimaatverandering – wat te doen? – 19 maart 2019

Wij leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus…

Lees verder

Klimaatverandering – wat te doen? – 26 maart 2019

Wij leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus…

Lees verder

Zorg voor het zelf – 7 februari 2017

“Ikke, ikke, de rest kan stikken” – zo luidt een bekend gezegde. Zorg voor het zelf wordt tegenwoordig – anders dan in de Oudheid – vaak opgevat als alleen maar zorg voor mijzelf. In mijn lezing stel ik voor om ons ook verantwoordelijk te voelen voor de ander en ‘moeder…

Lees verder

Heidegger en Spinoza – 11 februari 2017

In deze lezing vergelijk ik de opvattingen van Spinoza in de Ethica met die van Heidegger in Zijn en tijd en in het latere werk. We maken kennis met Heideggers analyse van het menselijk bestaan als erzijn (Dasein) en de opdracht die het ons oplevert, n.l. eigenlijk te zijn, en…

Lees verder

De betrokken burger – maart en april 2017

In het voorjaar organiseert Boekhandel Van Pampus weer een aantal lezingen. In de reeks van vier bijeenkomsten behandelen Catharina de Haas en ik de opvattingen van Aristoteles, Hannah Arendt, Willem Schinkel en David van Reybrouck over burgerschap, politieke betrokkenheid en de toekomst van de democratie.  Op het programma: – maandag…

Lees verder

Hannah Arendt – 20 maart 2017

 In deze lezing maak je kennis met Hannah Arendt en haar analyse van de menselijke conditie. We komen te weten hoe zij een onderscheid maakt tussen drie fundamentele menselijke activiteiten: arbeid, werk en handelen, dat zij nataliteit en pluraliteit opvat als condities van het menselijk handelen, dat zij oproept tot…

Lees verder

Martha Nussbaum – 21 maart 2017

In deze lezing presenteer ik het antwoord van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum op de vraag: ‘Hoe kan iedere vrouw en man, die deel uitmaakt van de wereldgemeenschap (kosmopolis), de kans krijgen om een (vol)waardig menselijk leven te leiden, om bepaalde mogelijkheden (capabilities), die wezenlijk zijn voor ieder mens, te…

Lees verder