Aristoteles – 7 en 8 oktober 2017

Wat vertelt Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek en politiek? Hoe vat hij de mens op? Wat verstaat hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke staatsvormen onderscheidt hij? Hoe vat hij burgerschap op? Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages…

Lees verder

Leergang hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie – oktober 2017 tot januari 2018

De School voor Systemische Opleidingen heeft mij gevraagd opnieuw de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie te geven. De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie een taal-analytische wending heeft plaats gevonden…

Lees verder

Levinas en Spinoza – 4 november 2017

In mijn lezing laat ik je in eerste instantie kennismaken met de opvattingen van de hedendaagse denker Emmanuel Levinas. Wat verstaat hij onder het gelaat van de ander dat spreekt? Wat zegt hij over  genieting, gevoeligheid en voor-de-ander zijn? Vervolgens probeer ik na te gaan hoe Levinas’ ethiek zich verhoudt…

Lees verder