John Stuart Mill – 13 en 14 januari 2018

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel?  Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de vrouw? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages uit…

Lees verder

Richard Rorty – 24 februari en 17 maart 2018

‘De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield’. Een kennismaking met Richard Rorty De Amerikaanse filosoof Richard Rorty geldt als één van de belang­rijkste hedendaagse denkers. In zijn werk voltrekt zich – in het spoor van Nietzsche –  de deconstructie van de moderne filosofie. In zijn boek Philosophy and…

Lees verder

Dogen, Heidegger en haiku – 10 maart 2018

In het ogenblik zijn, de gewaarwording ervan onder woorden brengen – kan dat? Kunnen we verwoorden wat we beleven en ervaren? In hoeverre stelt het haiku schrijven ons in staat een momentopname te ‘maken’? Gaat het wellicht eerder om je open stellen voor wat er gebeurt en wachten tot de…

Lees verder

Waarom gelatenheid? – 27 maart 2018

In deze lezing maakt u kennis met de opvattingen van een Chinese wijze, een christelijke mysticus en de denker uit het Zwarte Woud over gelatenheid. U zult horen dat op de vraag “Waarom gelatenheid?” hun antwoord luidt: “dan doe je wat de weg vraagt” (Lao Zi), “dan sta je vanuit…

Lees verder

Nacht van de Filosofie – 30 maart 2018

Opnieuw: verbeelding aan de macht! Filosofische Salon De jaren zestig: de tijd van de Dolle Mina’s, de Kabouters, de Provo’s, de tijd dat we naar Bob Dylan, Jimi Hendrix en Frank Zappa luisterden, de tijd dat we boeken van Erich Fromm, Germaine Greer, Jürgen Habermas  en Herbert Marcuse lazen, de…

Lees verder

Michel Foucault – 15 mei 2018

In het spoor van Nietzsche onderzoekt Michel Foucault in zijn werk de samenhang tussen macht (pouvoir), wat wij als weten (savoir) beschouwen en hoe wij het zelf en daarmee onszelf opvatten en vorm geven. In elke gesprekssituatie is er, aldus Foucault, sprake van een heersende orde van spreken (discours) bestaande…

Lees verder

Filosofie en literatuur – 10 t/m 14 september 2018

Je hoort vaak dat er een overeenkomst bestaat tussen filosofie en literatuur, n.l. dat beide iets kunnen uitdrukken over het menselijke bestaan, dat filosofie echter het menselijk bestaan alleen in abstracties vat en literatuur ons confronteert met dat bestaan zelf. Er wordt ook wel gezegd dat filosofie ons aan het…

Lees verder