ISVW

Op 3 en 4 maart 1996 geef ik voor het eerst les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, n.l. het weekend-seminar “De kunst van het genieten”. Sindsdien heb ik elk jaar verschillende cursussen, masterclasses en summer schools aangeboden. Zo ben ik de afgelopen jaren  verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van onder meer de basiscursus Inleiding in de filosofie, de masterclass Jacques Derrida en de summer schools Ecologisch denken van Bruno Latour en Het ecologische denken van Donna Haraway

 

2023
In de zomer begeleid ik weer twee summer schools:
– 21 t/m 26 juli: Filosofie en boogschieten (samen met Jac Rongen)
– 21 t/m 25 augustus: De aarde en al haar bewoners. Het ecologisch denken

In het najaar geef ik de basiscursus Ethiek.


Aristoteles – 11 november t/m 12 november 2023

Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek? Wat beschouwde hij als het doel van handelen? Wat verstond hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke rol speelde verstandigheid in het streven naar een ‘gelukt’ leven? Waarom is volgens Aristoteles voortreffelijkheid van karakter – en…

Lees verder