ISVW

Op 3 en 4 maart 1996 geef ik voor het eerst les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, n.l. het weekend-seminar “De kunst van het genieten”. Sindsdien heb ik elk jaar verschillende cursussen, masterclasses en summer schools aangeboden. Zo ben ik de afgelopen jaren  verantwoordelijk geweest voor het begeleiden van onder meer de basiscursus Inleiding in de filosofie, de masterclass Jacques Derrida en de summer schools Ecologisch denken van Bruno Latour en Het ecologische denken van Donna Haraway.

 

2024
In het voorjaar zijn er nog drie bijeenkomsten van de Basiscursus Ethiek.
In de zomer begeleid ik weer een summer school Een kennismaking met Levinas.
In het najaar begint de Masterclass Martha Nussbaum.
Zie hieronder: