SSO

School voor Systemische Opleidingen

Aan de School voor Systemische Opleidingen geef ik al jarenlang de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie.
De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie een taal-analytische wending heeft plaats gevonden en een nieuwe benadering van ‘het zelf’ is aangeboden.
Vanzelfsprekend bespreken we ook de implicaties van deze opvattingen voor de narratieve systeemtherapie.

De leergang vond plaats van 23 oktober 2021 t/m 19 maart 2022. De volgende leergang staat gepland voor 2023.
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Schooltje in Bunde.

Meer informatie: http://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl  of: 06-18050855
Aanmelding: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl / Mariëlle Gelissen


Filosofie. Van Plato t/m Nietzsche – 23 oktober 2021

Op de eerste bijeenkomst van de Leergang: Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie volgen we in vogelvlucht de ontwikkelingen in de Westerse wijsbegeerte (van Plato tot Friedrich Nietzsche). We komen te weten hoe in de Oudheid filosofie werd opgevat als ‘politicologisch project’, dat Plato de mens opvatte als lichaam en ziel,…

Lees verder

Taalspelen en bestaan verstaan – 13 november 2021

In het tweede weekeinde van de Leergang Hedendaagse filosofie ven narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van de twee ‘reuzen’ van de Westerse filosofie van de twintigste eeuw Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger. Wittgenstein is verantwoordelijk voor de ‘linguistic turn’ in de Westerse filosofie. Filosofie wordt door hem…

Lees verder

Ethiek en neurobiologie – 12 februari 2022

In het vijfde weekeinde van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Emmanuel Levinas en Antonio Damasio. Levinas stelt dat – anders dan tot nu toe gebruikelijk – ethiek heteronomie als grondbeginsel zou moeten hebben, dat elke handelingssituatie een ethische dimensie heeft en…

Lees verder