Bestaan – betrekkingen – betrokkenheid – 9 januari t/m 6 februari 2017

martin-heideggerMartin Heidegger wordt door velen beschouwd als één van de belang­rijkste figuren uit de geschiedenis van de filosofie. Zijn hoofd­werk Sein und Zeit (uit 1927) is van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in de filosofie van de twin­tigste eeuw.
We maken kennis met zijn in dit boek gepresenteerde opvattingen over het menselijk bestaan, de ‘wending’ van het denken in zijn Brief über den ‘Humanismus’ (uit 1947) en zijn mede door het taoïstisch gedachte-goed geïnspireerde ‘latere’ werk Gelassenheit (uit 1959).
Bovendien bespreken we (kort) de filosofische context, enkele passages uit de Tao te king van Lao Zi, de opvattingen van ‘Heideggers kleinzoon’ Peter Sloterdijk en voeren we gesprekken over de implicaties van Heideggers opvattingen voor ons eigen bestaan.

Het seminar bestaat vijf bijeenkomsten op maandagavond 9 januari, 16 januari, 23 januari, 30 januari en 6 februari en wordt gehouden in Café Substitute in Ede.

Bestaan – betrekkingen – betrokkenheid
Een kennismaking met Martin Heidegger
Ede, 9 januari t/m 6 februari 2017

Meer informatie (en inschrijving): https://www.facebook.com/filosofischcafeede/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *