Het Oosterse denken – 25 september 2016

oranjerie-den-helderOosterse filosofie heeft als uitgangspunt de meditatieve oefenpraktijk. Deze manier van verstaan heeft als ‘effect’ een bepaald besef van de werkelijkheid en een bepaalde manier van in het leven staan. In de lezing maken we kennis met het Chinese taoïsme, in het bijzonder de oude meesters Lao Zi en Zhuang Zi, met het boeddhisme, van Boeddha tot Thich Nhat Hanh, en met het Japanse zenboeddhisme, met name Dogen Kigen en belangrijke vertegenwoordigers van de Kyoto School als Hisamatsu Shin’ichi en Masao Abe. Zo komen we te weten dat het erom gaat ‘de stilte en de leegte te vinden’, ‘het achtvoudig pad te volgen’ en ‘alleen maar te zitten’.  Dat we dan gewaarworden dat we ‘(n)iets’, ‘leeg’ en ‘zelf zonder vorm’ zijn. Dat we dan in staat zullen zijn ‘van zelf (ziran) te niet(s) te doen (wuwei)’, ‘vanuit ‘medeleven (karuna) in het leven te staan’ en ‘een hart vol mededogen te hebben’. Oosterse filosofie blijkt dan ook niets te maken te hebben met navelstaren maar met engagement!

Het Oosterse denken
25 september 2016
De Oranjerie, Den Helder
Aanvang: 14:30 uur
Toegang: € 8 ,-
Meer informatie: De Oranjerie

Powerpoint (download)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *