Wij, aardbewoners. Een kennismaking met Bruno Latour – 25 april 2023

Bruno Latour (1947-2022) was, zonder enige twijfel, één van de spraakmakende en belangrijke denkers van onze tijd. In deze lezing besteed ik (kort) aandacht aan zijn ‘actor-network theory’ (ANT). Vervolgens vertel ik over zijn voorstel om alle ‘actanten’ (menselijke en niet-menselijke actoren) te betrekken bij politieke besluitvorming in een ‘Parlement…

Lees verder

Een Chinees in het Zwarte Woud – 22 t/m 26 mei 2023

In het seminar maak je kennis met het latere denken van Martin Heidegger, dat je zou kunnen omschrijven als een poging om de verhouding tussen zijn en erzijn anders te denken, onszelf niet langer op antropocentrische manier op te vatten en op een ecologische verantwoorde manier in het leven te…

Lees verder

Filosofie en boogschieten – 12 t/m 16 juli 2023

Tijdens deze tweejaarlijkse ISVW-klassieker laat ik samen met boogschutter en haiku-schrijver Jac Rongen je denken met je lichaam. Denken zit niet alleen tussen je oren, maar ook in je lijf en de omgeving waarin je beweegt. Dat beïnvloedt de mogelijkheden die de fysieke werkelijkheid aan je presenteert. Door de eenzijdige…

Lees verder

Hedendaags denken – 4 t/m 8 september 2023

Hedendaags denken Ethiek – ecologie – politiek – economie Joan Tronto – Donna Haraway – Martha Nussbaum – Kate Raworth Gedurende het seminar maken wij kennis met vier hedendaagse filosofen die ethiek, opgevat als verantwoordelijkheid voor de ander(e), verbinden met een oproep om anders ecologisch, politiek en economisch te denken…

Lees verder

Aristoteles – 11 november t/m 12 november 2023

Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek? Wat beschouwde hij als het doel van handelen? Wat verstond hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke rol speelde verstandigheid in het streven naar een ‘gelukt’ leven? Waarom is volgens Aristoteles voortreffelijkheid van karakter – en…

Lees verder

Immanuel Kant – 16 december t/m 17 december 2023

Hoe tonen we in ons handelen goede wil, als we deze niet meer vereenzelvigen met Gods wil? Kunnen wij (vrij en redelijk dat wij zijn) doen wat wij behoren te doen? Wat is het bovenste principe van de zedelijkheid? Wat verstaat Immanuel Kant onder de categorische imperatief? Om een antwoord…

Lees verder

Friedrich Nietzsche – 16 januari 2024

Het werk van Nietzsche zorgt voor een keerpunt in de ontwikkelingen van de Westerse filosofie. Hij levert kritiek op haar fascinatie voor de ziel, de dood en de hemel, op haar lichaamsvijandigheid, haar minachting voor gevoelens en haar verheerlijking van het verstand. In Aldus sprak Zarathoestra stelt de ‘ontwaakte’ de…

Lees verder

Over de democratie – 5 t/m 7 maart 2024

In het seminar bespreken we de opvattingen van Claude Lefort en Jürgen Habermas over de toekomst van de democratie. In zijn boek Politicide beschouwt Luuk van Middelaar Claude Lefort als de enige Franse filosoof die niet medeverantwoordelijk is voor ‘de moord op de politiek in de Franse filosofie’. We lezen…

Lees verder

Het ecologisch denken van Bruno Latour – 18 maart 2024

Bruno Latour was, zonder enige twijfel, één van de spraakmakende en belangrijke denkers van onze tijd. In deze lezing besteed ik (kort) aandacht aan zijn ‘actor-network theory’ (ANT), zijn voorstel om alle ‘actanten’ (menselijke en niet-menselijke actoren) te betrekken bij politieke besluitvorming en zijn opvatting dat wij (net als bomen,…

Lees verder

Het ecologisch denken van Bruno Latour – 20 maart 2024

Bruno Latour was, zonder enige twijfel, één van de spraakmakende en belangrijke denkers van onze tijd. In deze lezing besteed ik (kort) aandacht aan zijn ‘actor-network theory’ (ANT), zijn voorstel om alle ‘actanten’ (menselijke en niet-menselijke actoren) te betrekken bij politieke besluitvorming en zijn opvatting dat wij (net als bomen,…

Lees verder

Ecologisch denken – 6 april 2024

We leven in het antropoceen – een tijd van massale uitroeiing ten gevolge van wereldwijde opwarming. In het seminar bespreken wij de opvattingen van twee vooraanstaande ecologische denkers. Timothy Morton stelt dat het antropoceen door ons tot stand is gebracht door een bepaalde vorm van landbouw en veeteelt te bedenken,…

Lees verder

Publieksfilosofie – 16 april 2024

Publieksfilosofie In Nederland zijn publieksfilosofen nu meer dan dertig jaar lang actief in het publieke domein; ze schrijven boeken, opiniebijdragen, columns en recensies. Ze verzorgen tijdschriften of webzines, houden lezingen, zijn gids tijdens denkvakanties of geven cursussen filosofie. Wat mij echter opvalt, is dat het vooral om existentiële vragen, zingeving…

Lees verder

Peter Sloterdijk – 19 november 2024

In 2013 verschijnt het boek Je moet je leven veranderen van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Hij stelt voor onszelf op te vatten als een wezen dat voortdurend oefent om zijn leven te veranderen en daarmee zichzelf te herscheppen. Ten einde de wereldwijde catastrofe te voorkomen roept Sloterdijk ons op…

Lees verder