Bruno Latour – 9 februari 2022

Wij leven in een ‘Kritieke Zone’, d.w.z een minuscule zone van maar een paar kilometer breed tussen de bovenlaag van de atmosfeer en de onderlaag van de ‘bedrock’, samen met alle andere, met de aarde levende, niet-menselijke en menselijke wezens, als een ‘assemblage van actanten’. De Franse wetenschapsfilosoof en ecologisch…

Lees verder

Ecologisch denken – 23 maart t/m 20 april 2022

We weten allemaal dat onze prachtige groene planeet in groot gevaar verkeert. Toch gedragen we ons alsof er geen relatie bestaat tussen onze leefwijze en de toestand van onze planeet. Wanneer ik zaterdagochtend mijn krant opensla, lees ik de verontrustende berichten over hoe het met de aarde en haar bewoners…

Lees verder

Ecologisch denken – 23 maart 2022

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid zorgt voor wereldwijde opwarming en massale extinctie, kunnen we opmaken uit het Stockholm Resilience Centre Report 2018 en IPCC Special Report On Global Warming 2018. Wat betekent dit voor al diegenen die in De Waadhoeke wonen? Vervolgens kijken we in…

Lees verder

ISVW Masterclass Jacques Derrida – april t/m juni 2022

In deze reeks van drie bijeenkomsten bespreken we teksten van Jacques Derrida waarin hij gedichten leest, kanttekeningen plaatst bij opvattingen van filosofen over de schilderkunst en liefdesbrieven schrijft. In deze literaire en kunstfilosofische verkenningen voltrekt zich de deconstructie van het onderscheid tussen filosofie en literatuur. Ik geef deze ‘masterclass’ samen…

Lees verder

Ecologisch wezen – 13 april 2022

We leven in een tijd van massale uitroeiing ten gevolge van wereldwijde opwarming waarvoor niet zeepaarden maar wij mensen verantwoordelijk zijn, aldus Timothy Morton, een van de meest spraakmakende ecosofen. Hij stelt het antropoceen door ons tot stand is gebracht door een bepaalde vorm van landbouw en veeteelt te bedenken,…

Lees verder

Wij, aardbewoners – 20 april 2022

Gezien vanuit de ruimte leven wij, aldus Bruno Latour, in de ‘Kritieke Zone’, d.w.z. een minuscule zone van maar een paar kilometer breed tussen de bovenlaag van de atmosfeer en de onderlaag van de ‘bedrock’. Wij leven in deze zone samen met alle andere, met de aarde levende, niet-menselijke en…

Lees verder

Sjibbolet – 23 en 24 april 2022

De gedichten van Paul Celan aandachtig lezend vraagt Derrida zich af: ‘Hoe vluchtig is een datum? Hoe eenmalig is een gebeurtenis, hoe uniek is een naam, een uitspraak of een wachtwoord?’ en laat hij zien wat het verschil is tussen hermeneutiek en deconstructie-denken   Masterclass Jacques Derrida Bijeenkomst I: Sjibbolet…

Lees verder

Parergon – 14 en 15 mei 2022

In La vérité en peinture onderzoekt Derrida de beeldende kunst als een heel eigen manier om ‘waarheid’ te formuleren en tot leven te wekken. Hij vraagt zich af of de lijst van een schilderij wel alleen als bijzaak of bijkomstigheid (‘parergon’) fungeert of niet juist een centrale rol in de…

Lees verder

Ecologie zonder natuur? – 24 mei 2022

Timothy Morton wordt wel de profeet-filosoof van het antropoceen genoemd. In zijn recent in Nederlandse vertaling uitgegeven boeken Dark ecology en Being ecological pleit hij – vanuit het perspectief van een ‘object oriented ontology’ – voor de ontmanteling van de agrilogistiek en voor een andere omgang met niet-menselijke levende wezens.…

Lees verder

La carte postale – 25 en 26 juni 2022

‘Envois’ (‘verzendingen’), de eerste helft van The Postcard, bestaat uit een aantal ansichtkaarten die Derrida schrijft aan zijn geliefde waarin hij onder meer fantaseert over de relatie tussen Socrates en Plato, maar ook de heideggeriaanse interpretatie van de geschiedenis als ‘Geschick’.     ISVW Masterclass Jacques Derrida Bijeenkomst III: La…

Lees verder

Filosofie en kunst – 5 t/m 9 september 2022

Maurice Merleau-Ponty is vooral bekend geworden door zijn in 1945 verschenen boek Fenomenologie van de waarneming. Hierin analyseert hij – anders dan Martin Heidegger – het belichaamde karakter van ‘erzijn’ en benadrukt hij (contra Jean-Paul Sartre) het ‘mede-zijn’ van existentie. Uitgaande van het belichaamde karakter van bestaan en verstaan, schrijft…

Lees verder

Anders denken over de natuur – 20 september 2022

Eerst vertel ik (kort) hoe Herakleitos in de Oudheid en Descartes, Spinoza en Nietzsche in de moderne tijd de relatie van de mens met de natuur dachten om dan de opvattingen te presenteren van drie ecologische denkers van onze tijd: Martin Heidegger, Timothy Morton en Bruno Latour. We krijgen (achtereenvolgens)…

Lees verder

Filosofie en kunst – 3 t/m 7 oktober 2022

Maurice Merleau-Ponty is vooral bekend geworden door zijn in 1945 verschenen boek Fenomenologie van de waarneming. Hierin analyseert hij – anders dan Martin Heidegger – het belichaamde karakter van ‘erzijn’ en benadrukt hij (contra Jean-Paul Sartre) het ‘mede-zijn’ van existentie. Uitgaande van het belichaamde karakter van bestaan en verstaan, schrijft…

Lees verder

Oosterse filosofie – oktober t/m december 2022

In deze cursus maak je kennis met drie stromingen in de Oosterse filosofie: het taoïsme, het boeddhisme en het zenboeddhisme. We bespreken de filosofische opvattingen van (onder meer) een oude Chinese wijze, een Vietnamese monnik en een Japanse zenmeester. Zo komen we te weten dat zij filosofie opvatten als een…

Lees verder