Foute denkers. Augustinus – 24 augustus 2020

Wat is er mis met de heilige Augustinus, de denker die de mogelijkheid aankondigde van een verhuizing naar de stad Gods in het hiernamaals? Los van het twijfelachtige karakter van deze toekomstvoorspelling zou ik zeggen: Augustinus’ omschrijving van de implicaties ervan voor de manier van leven in het hiernumaals, de…

Lees verder

Spinoza – zijn tijd ver vooruit? – 14 t/m 18 september 2020

Spinoza wordt door velen omschreven als de grootste Nederlandse filosoof en een denker die zijn tijd ver vooruit was. In het seminar onderzoeken we of er inderdaad sprake is van over­een­komsten tussen de opvattingen van Spinoza en sommige heden­daagse denkers. We lezen passages uit Spinoza’s Ethica en vergelijken het standpunt…

Lees verder

Filosofie Oost/West – 9 t/m 13 november 2020

In het  seminar maken we kennis met de manier waarop Oosterse en Westerse filosofen (anders dan we gewend zijn) gedacht hebben over het zelf, over onszelf. Zij vertellen ons dat we er (ook) op prereflexieve, niet-talige, niet-bewuste en ego-vrije wijze kunnen zijn. Van Martin Heidegger krijgen we te horen dat…

Lees verder

John Stuart Mill – 13 en 14 januari 2018

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel?  Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de vrouw? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages uit…

Lees verder

Richard Rorty – 24 februari en 17 maart 2018

‘De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield’. Een kennismaking met Richard Rorty De Amerikaanse filosoof Richard Rorty geldt als één van de belang­rijkste hedendaagse denkers. In zijn werk voltrekt zich – in het spoor van Nietzsche –  de deconstructie van de moderne filosofie. In zijn boek Philosophy and…

Lees verder

Dogen, Heidegger en haiku – 10 maart 2018

In het ogenblik zijn, de gewaarwording ervan onder woorden brengen – kan dat? Kunnen we verwoorden wat we beleven en ervaren? In hoeverre stelt het haiku schrijven ons in staat een momentopname te ‘maken’? Gaat het wellicht eerder om je open stellen voor wat er gebeurt en wachten tot de…

Lees verder

Waarom gelatenheid? – 27 maart 2018

In deze lezing maakt u kennis met de opvattingen van een Chinese wijze, een christelijke mysticus en de denker uit het Zwarte Woud over gelatenheid. U zult horen dat op de vraag “Waarom gelatenheid?” hun antwoord luidt: “dan doe je wat de weg vraagt” (Lao Zi), “dan sta je vanuit…

Lees verder

Nacht van de Filosofie – 30 maart 2018

Opnieuw: verbeelding aan de macht! Filosofische Salon De jaren zestig: de tijd van de Dolle Mina’s, de Kabouters, de Provo’s, de tijd dat we naar Bob Dylan, Jimi Hendrix en Frank Zappa luisterden, de tijd dat we boeken van Erich Fromm, Germaine Greer, Jürgen Habermas  en Herbert Marcuse lazen, de…

Lees verder

Opnieuw: verbeelding aan de macht! – 13 april 2018

De jaren zestig: de tijd dat nieuwe denkbeelden de ronde deden en gebruikt werden als bronnen van inspiratie voor een radicale verandering van onszelf en de maatschappij. En nu? Is het niet opnieuw tijd voor de verbeelding aan de macht? Zo ja, van welke nieuwe, andere denkbeelden zouden we dan…

Lees verder

Michel Foucault – 15 mei 2018

In het spoor van Nietzsche onderzoekt Michel Foucault in zijn werk de samenhang tussen macht (pouvoir), wat wij als weten (savoir) beschouwen en hoe wij het zelf en daarmee onszelf opvatten en vorm geven. In elke gesprekssituatie is er, aldus Foucault, sprake van een heersende orde van spreken (discours) bestaande…

Lees verder

Denken nu! – 27 t/m 31 augustus 2018

Denken nu! (Martha Nussbaum-Mogobe Ramose-Rosi Braidotti-Peter Sloterdijk-Kate Raworth) In deze Summer School maken we kennis met de opvattingen van vier vooraanstaande levende denkers: Martha Nussbaum, Mogobe Ramose, Rosi Braidotti, Peter Sloterdijk en Kate Raworth. In hun werk behandelen zij belangrijke vraagstukken van onze tijd. We bespreken (passages uit) hun boeken…

Lees verder

Grote denkers – 29 augustus t/m 2 september

Gordels om, we gaan in sneltreinvaart door de geschiedenis van de westerse filosofie! In het kader van deze Summer School ben ik gevraagd over de volgende denkers te vertellen: (1) Martin Heidegger – Maurice Merleau-Ponty, (2) Emmanuel Levinas en (3) Martha Nussbaum – Peter Sloterdijk – Kate Raworth ISVW Summer School Grote…

Lees verder

Filosofie en literatuur – 10 t/m 14 september 2018

Je hoort vaak dat er een overeenkomst bestaat tussen filosofie en literatuur, n.l. dat beide iets kunnen uitdrukken over het menselijke bestaan, dat filosofie echter het menselijk bestaan alleen in abstracties vat en literatuur ons confronteert met dat bestaan zelf. Er wordt ook wel gezegd dat filosofie ons aan het…

Lees verder

Denken nu! – 17 t/m 21 september 2018

Aan de rand van de Cycladen ligt het eiland Amorgos. Egiali, de tweede haven van het eiland, is een schilderachtig dorpje gelegen aan een uitgestrekte baai met zandstranden. In deze prachtige omgeving – in een tuin aan de baai van Egiali, in de schaduw van tamarinden – bespreken we wijsgerige…

Lees verder