Naar een nieuwe democratie – 11 april 2017

Op deze avond maken we kennis met de diagnose van David van Reybrouck van het echec van de electoraal-representatieve democratie en zijn blauwdruk voor een op loting gebaseerde democratie. Ook komen we te weten wat (volgens Willem Schinkel) de beperkingen van de democratie zijn: de rol van politieke partijen en…

Lees verder

Moreel beraad – 18 september 2016

In het dagelijks leven of op het werk komen situaties voor waarin je niet weet wat te doen, waarin het moeilijk is een keuze te maken, waarin het lastig is een beslissing te nemen. Moreel beraad, ook wel: dilemmaberaad, maakt het mogelijk om samen met elkaar zulk soort situaties te…

Lees verder

Het Oosterse denken – 25 september 2016

Oosterse filosofie heeft als uitgangspunt de meditatieve oefenpraktijk. Deze manier van verstaan heeft als ‘effect’ een bepaald besef van de werkelijkheid en een bepaalde manier van in het leven staan. In de lezing maken we kennis met het Chinese taoïsme, in het bijzonder de oude meesters Lao Zi en Zhuang…

Lees verder

Leergang hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie – oktober 2016 t/m januari 2017

De School voor Systemische Opleidingen heeft mij gevraagd de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie te geven. De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie: – een taal-analytische wending heeft plaats gevonden…

Lees verder

Gastvrijheid – 8 februari t/m 18 april 2016

We leven in een tijd waarin duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor allerlei vormen van ellende (oorlogsgeweld, armoede, hongersnood) op onze deur kloppen. Er wordt van ons gastvrijheid, ja liefde voor de vreemdeling verlangd. Vanzelfsprekend toch? Of niet? In deze reeks van zes lezingen vertellen Catharina de…

Lees verder

Gastvrijheid in de Islam – 21 maart 2016

In mijn lezing bespreek ik het boek Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid. Ik vertel hoe in de Islam Ibrahim wordt gezien als de beschermheer van alle vluchtelingen, wat in de Koran staat geschreven over gastvrijheid en wat de middeleeuwse soefi-meester al-Ghazali zei. Deze lezing maakt deel uit van de reeks…

Lees verder

Gastvrijheid – 21 t/m 23 juni 2016

We leven in een tijd waarin duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor allerlei vormen van ellende (oorlogsgeweld, armoede, hongersnood) op onze deur kloppen. Er wordt van ons gastvrijheid, ja liefde voor de vreemdeling verlangd. Vanzelfsprekend toch? Of niet? In het seminar komen we te weten wat verschillende…

Lees verder

Gastvrijheid – 27 t/m 31 augustus 2016

We leven in een tijd waarin duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor allerlei vormen van ellende (oorlogsgeweld, armoede, hongersnood) op onze deur kloppen. Er wordt van ons gastvrijheid, ja liefde voor de vreemdeling verlangd. Vanzelfsprekend toch? Of niet? In het seminar komen we te weten wat verschillende…

Lees verder