Rosi Braidotti – 16 februari

Simone de Beauvoir stelde dat je niet als vrouw wordt geboren maar tot vrouw wordt gemaakt. Rosi Braidotti gaat ‘vrolijk wetenschappelijk’ verder: “We worden niet als mens geboren maar tot mens gemaakt”. Laten we ons bestaan ‘voorbij de mens’ opvatten en vormgeven als nomadisch van aard. Belangrijke kenmerken van het…

Lees verder

Anders denken! Anders worden! – 20 maart 2016

In deze lezing maak je kennis met de opvattingen van de drie Franse denkers Emmanuel Levinas, Michel Foucault en Luce Irigaray. Levinas wijst op de ethische dimensie van elke handelingssituatie. Hij roept ons op ons open te stellen voor deze dimensie en ons op die manier verantwoordelijk te voelen en…

Lees verder

Gastvrijheid in de Islam – 21 maart 2016

In mijn lezing bespreek ik het boek Abraham/Ibrahim. De spiritualiteit van gastvrijheid. Ik vertel hoe in de Islam Ibrahim wordt gezien als de beschermheer van alle vluchtelingen, wat in de Koran staat geschreven over gastvrijheid en wat de middeleeuwse soefi-meester al-Ghazali zei. Deze lezing maakt deel uit van de reeks…

Lees verder

Het zelf zonder grenzen – 12 april 2016

“Ikke, ikke, de rest kan stikken” – zo luidt een bekend gezegde. Denkers van onze tijd hebben moeite met het gebrek aan solidariteit dat uit deze zin spreekt en dat zich in de bijbehorende leefwijze toont. Zij roepen ons op ons verantwoordelijk te voelen voor het lot van anderen. Neurologen…

Lees verder

Gastvrijheid? Een vraaggesprek – 15 april 2016

Filosoferen kunnen we opvatten als een onderzoeks- en oefenpraktijk. Laten we daarom de vraag proberen te beantwoorden: “Wat betekent ‘gastvrijheid‘ voor ons?”. Laten we vervolgens onze antwoorden vergelijken met de manier waarop een aantal vooraanstaande, hedendaagse denkers gastvrijheid heeft verstaan. Laten we ons dan afvragen of deze manier van verstaan…

Lees verder

Lao Zi – 15 oktober 2015

Stel dat je je leven zou willen veranderen of zou willen weten wat er in een handelingssituatie gaande of gevraagd is – hoe zou je daar voor kunnen zorgen? Lang geleden al luidde het gemeenschappelijke antwoord van Aristoteles in Athene en van Lao Zi in China: je kunt de vermogens…

Lees verder

Anders denken! Anders leven! – 25 oktober 2015

In de lezing maak je kennis met de opvattingen van de drie Duitse denkers Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en Peter Sloterdijk. Nietzsche stelt ons voor het leven op te vatten als een kunstwerk en spoort ons aan krachtig in het leven te staan. Heidegger zegt: ‘Vat je bestaan niet op…

Lees verder

De politieke filosofie van Spinoza – 14 november 2015

In de lezing maak je kennis met de politieke filosofie van Spinoza. Ik bespreek (vooral) passages uit zijn Theologisch-Politiek Traktaat waarin hij schrijft “Het doel van de politiek is in werkelijkheid vrijheid”. Ik leg uit hoe zijn politieke filosofie zich verhoudt tot (a) zijn opvattingen in de Ethica en (b)…

Lees verder