Ecologisch denken – 23 maart t/m 20 april 2022

We weten allemaal dat onze prachtige groene planeet in groot gevaar verkeert. Toch gedragen we ons alsof er geen relatie bestaat tussen onze leefwijze en de toestand van onze planeet. Wanneer ik zaterdagochtend mijn krant opensla, lees ik de verontrustende berichten over hoe het met de aarde en haar bewoners…

Lees verder

Filosofie. Van Plato t/m Nietzsche – 4 november 2023

Op de eerste bijeenkomst van de Leergang: Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie volgen we in vogelvlucht de ontwikkelingen in de Westerse wijsbegeerte (van Plato tot Friedrich Nietzsche). We komen te weten hoe in de Oudheid filosofie werd opgevat als ‘politicologisch project’, dat Plato de mens opvatte als lichaam en ziel,…

Lees verder

Taalspelen en bestaan verstaan – 18 november 2023

In het tweede weekeinde van de Leergang Hedendaagse filosofie ven narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van de twee ‘reuzen’ van de Westerse filosofie van de twintigste eeuw Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger. Wittgenstein is verantwoordelijk voor de ‘linguistic turn’ in de Westerse filosofie. Filosofie wordt door hem…

Lees verder

Ethiek en neurobiologie – 17 februari 2024

In het vijfde weekeinde van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Emmanuel Levinas en Antonio Damasio. Levinas stelt dat – anders dan tot nu toe gebruikelijk – ethiek heteronomie als grondbeginsel zou moeten hebben, dat elke handelingssituatie een ethische dimensie heeft en…

Lees verder

Leergang hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie – oktober 2016 t/m januari 2017

De School voor Systemische Opleidingen heeft mij gevraagd de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie te geven. De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie: – een taal-analytische wending heeft plaats gevonden…

Lees verder

Van Erasmus naar Nietzsche – 10 en 11 juni

Gedurende het weekeinde reizen we van Freiburg im Breisgau, waar Erasmus woonde toen hij zijn Voorbereiding op de dood schreef – via de Dordogne, waar Montaigne aan zijn Essais voltooide, Jena, waar Hegel Napoleon door de stad zag rijden terwijl hij aan zijn Fenomenologie van de geest werkte, en Kopenhagen…

Lees verder