Rosi Braidotti. Een posthumaan nomade – 8 en 9 februari 2020

In de westerse wijsbegeerte is sprake van vrouwvijandigheid: het ‘vrouwelijke’ wordt omschreven als het andere en mindere van het ‘mannelijke’ en van het op deze manier vastgelegde ‘man-vrouw onderscheid’ wordt gebruik gemaakt om het patriarchale rolpatroon in de maatschappij van de Oudheid tot nu te legitimeren. In het spoor van…

Lees verder

Spinoza’s liefde voor al wat is – 19 maart 2020

Wat schrijft de ‘lenzenslijper’ Spinoza in het vijfde deel van de Ethica over geestelijke liefde voor de natuur (of God), over de derde soort van kennis, i.e. het intuïtieve weten, en over gemoedsrust? Hoe verhouden Spinoza’s opvattingen zich tot het boeddhisme? In de lezing beantwoord ik deze vragen zodat we…

Lees verder

Een zinvol leven? – 14 augustus 2020

Ieder mens heeft het verlangen naar een zinvol leven, schrijft Hans Alma in haar net verschenen boek. Er wordt in ieder geval veel over gesproken – zie (bijvoorbeeld) de reeks gesprekken die Fokke Obbema in de Volkskrant voerde met mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden over ‘de essentie van ons…

Lees verder

Foute denkers. Augustinus – 24 augustus 2020

Wat is er mis met de heilige Augustinus, de denker die de mogelijkheid aankondigde van een verhuizing naar de stad Gods in het hiernamaals? Los van het twijfelachtige karakter van deze toekomstvoorspelling zou ik zeggen: Augustinus’ omschrijving van de implicaties ervan voor de manier van leven in het hiernumaals, de…

Lees verder

Spinoza – zijn tijd ver vooruit? – 14 t/m 18 september 2020

Spinoza wordt door velen omschreven als de grootste Nederlandse filosoof en een denker die zijn tijd ver vooruit was. In het seminar onderzoeken we of er inderdaad sprake is van over­een­komsten tussen de opvattingen van Spinoza en sommige heden­daagse denkers. We lezen passages uit Spinoza’s Ethica en vergelijken het standpunt…

Lees verder

Filosofie Oost/West – 9 t/m 13 november 2020

In het  seminar maken we kennis met de manier waarop Oosterse en Westerse filosofen (anders dan we gewend zijn) gedacht hebben over het zelf, over onszelf. Zij vertellen ons dat we er (ook) op prereflexieve, niet-talige, niet-bewuste en ego-vrije wijze kunnen zijn. Van Martin Heidegger krijgen we te horen dat…

Lees verder

John Stuart Mill – 13 en 14 januari 2018

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel?  Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de vrouw? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages uit…

Lees verder

Richard Rorty – 24 februari en 17 maart 2018

‘De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield’. Een kennismaking met Richard Rorty De Amerikaanse filosoof Richard Rorty geldt als één van de belang­rijkste hedendaagse denkers. In zijn werk voltrekt zich – in het spoor van Nietzsche –  de deconstructie van de moderne filosofie. In zijn boek Philosophy and…

Lees verder

Dogen, Heidegger en haiku – 10 maart 2018

In het ogenblik zijn, de gewaarwording ervan onder woorden brengen – kan dat? Kunnen we verwoorden wat we beleven en ervaren? In hoeverre stelt het haiku schrijven ons in staat een momentopname te ‘maken’? Gaat het wellicht eerder om je open stellen voor wat er gebeurt en wachten tot de…

Lees verder

Waarom gelatenheid? – 27 maart 2018

In deze lezing maakt u kennis met de opvattingen van een Chinese wijze, een christelijke mysticus en de denker uit het Zwarte Woud over gelatenheid. U zult horen dat op de vraag “Waarom gelatenheid?” hun antwoord luidt: “dan doe je wat de weg vraagt” (Lao Zi), “dan sta je vanuit…

Lees verder

Nacht van de Filosofie – 30 maart 2018

Opnieuw: verbeelding aan de macht! Filosofische Salon De jaren zestig: de tijd van de Dolle Mina’s, de Kabouters, de Provo’s, de tijd dat we naar Bob Dylan, Jimi Hendrix en Frank Zappa luisterden, de tijd dat we boeken van Erich Fromm, Germaine Greer, Jürgen Habermas  en Herbert Marcuse lazen, de…

Lees verder

Opnieuw: verbeelding aan de macht! – 13 april 2018

De jaren zestig: de tijd dat nieuwe denkbeelden de ronde deden en gebruikt werden als bronnen van inspiratie voor een radicale verandering van onszelf en de maatschappij. En nu? Is het niet opnieuw tijd voor de verbeelding aan de macht? Zo ja, van welke nieuwe, andere denkbeelden zouden we dan…

Lees verder

Michel Foucault – 15 mei 2018

In het spoor van Nietzsche onderzoekt Michel Foucault in zijn werk de samenhang tussen macht (pouvoir), wat wij als weten (savoir) beschouwen en hoe wij het zelf en daarmee onszelf opvatten en vorm geven. In elke gesprekssituatie is er, aldus Foucault, sprake van een heersende orde van spreken (discours) bestaande…

Lees verder