Een kennismaking met Levinas – 12 t/m 16 augustus 2024

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’. Het werk van de joodse denker Emmanuel Levinas (1906-1995) biedt – in de schaduw van Auschwitz – een ethische benadering die stelt dat het appèl van de ander(e) het uitgangspunt van ons handelen zou horen te zijn. Als we luisteren naar het gelaat van de Ander, aldus Levinas, zullen we van zelf ethisch verantwoord handelen.

De Summer School is er vooral op gericht er achter te komen wat Levinas hiermee bedoelt. We bespreken echter ook de opvattingen van Aristoteles, Immanuel Kant, Thich Nhat Hanh en Antonio Damasio. Bovendien voeren we dilemmaberaad en vragen ons af of zijn ethische benadering het ook mogelijk maakt ons verantwoordelijk te voelen voor de bomen, de beken en de beesten.

ISVW Summer School
Een kennismaking met Levinas
Leusden, 12 t/m 16 augustus 2024

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *