Martha Nussbaum, Joan Tronto, Kate Raworth en Donna Haraway – 2 maart 2024 t/m 3 maart 2024

Gedurende het laatste weekend maken wij kennis met vier hedendaagse filosofen die ethiek, opgevat als verantwoordelijkheid voor de ander(e), verbinden met een oproep om anders politiek, economisch en ecologisch te denken en te leven. Van Martha Nussbaum krijgen we te horen dat niet voortreffelijkheid van karakter maar door gevoelige verhalen gevoed medeleven ons kan overtuigen ons samen leven vorm te geven met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Joan Tronto benadrukt in haar zorgethiek dat niet de rede en autonomie maar inlevingsvermogen, compassie, liefde en commitment van belang zijn bij de zorg voor de ander(e). Stel dat wij anderen geen schade willen berokkenen, dan hebben wij een nieuwe, andere economie (‘donuteconomie’) nodig die het streven naar een rechtvaardige samenleving verbindt met aandacht voor moeder aarde – aldus Kate Raworth. Volgens Donna Haraway houdt verantwoordelijkheid voor de ander eveneens in dat we een andere omgang met de oikos (de bomen, beken en beesten) ons eigen maken en dat intersoortelijke rechtvaardigheid ons samen leven hoort te kenmerken. Hedendaagse ethiek vraagt van ons dan ook niet alleen ethisch verantwoord te leven maar ook politiek, economisch en ecologisch.

ISVW Basiscursus Ethiek
Martha Nussbaum, Joan Tronto, Kate Raworth en Donna Haraway
Leusden, 2 maart 2024 t/m 3 maart 2024

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *