Heidegger en Spinoza – 11 februari 2017

heidegger-spinozaIn deze lezing vergelijk ik de opvattingen van Spinoza in de Ethica met die van Heidegger in Zijn en tijd en in het latere werk. We maken kennis met Heideggers analyse van het menselijk bestaan als erzijn (Dasein) en de opdracht die het ons oplevert, n.l. eigenlijk te zijn, en vergelijken deze opvattingen met die van Spinoza over ‘deugen’.
Spinoza’s opvattingen over intuïtieve kennis en de ‘intellectuele liefde voor al wat is’ wordt vergeleken met Heideggers zijnsdenken dat een besef oplevert van zijn als een gebeuren (Ereignis) waar we deel van uit maken.

Heidegger en Spinoza
Spinoza Kring Soest
Soest, 11 februari 2017

Meer informatie (en aanmelding): Spinozakring Soest

Powerpoint (download)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *