Martin Heidegger – 16 november 2016

martin-heideggerMartin Heidegger wordt door velen beschouwd als één van de belang­rijkste figuren uit de geschiedenis van de filosofie. Zijn hoofd­werk Sein und Zeit (uit 1927) is van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in de filosofie van de twin­tigste eeuw. We maken kennis met zijn in dit boek gepresenteerde opvattingen over het menselijk bestaan, met de ‘wending’ van het denken in zijn Brief über den ‘Humanismus’ (uit 1947) en met zijn mede door het taoïstisch gedachtegoed geïnspireerde, ‘latere’ werk Gelassenheit (uit 1959). Zo komen we te weten hoe hij het zelf niet langer opvat als ‘ik’, hoe hij het menselijk bestaan opvat als relationeel en procesmatig van aard, hoe hij ons oproept om niet langer in onverschilligheid maar vanuit betrokkenheid in het leven te staan en hoe hij de Oosterse filosofie omarmt.

Martin Heidegger
16 november 2016
De Oranjerie, Den Helder
Aanvang: 19:30 uur
Toegang: € 15 ,-
Meer informatie: De Oranjerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *