Bestaan, betrekkingen, betrokkenheid – 6 t/m 10 juli 2016

Martin HeideggerMartin Heidegger wordt door velen beschouwd als één van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de filosofie. Zijn hoofdwerk Sein und Zeit (uit 1927) is van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in de filosofie van de twintigste eeuw.
Je maakt kennis met zijn in dit boek gepresenteerde opvattingen over het menselijk bestaan, met de ‘wending’ van het denken in zijn Brief über den ‘Humanismus’ (uit 1947) en met zijn mede door het taoïstisch gedachtegoed geïnspireerde, ‘latere’ werk Gelassenheit (uit 1959).
Je komt te weten hoe hij het menselijk bestaan opvat als relationeel en procesmatig van aard, hoe hij oproept om niet langer in onverschilligheid maar vanuit betrokkenheid in het leven te staan en hoe hij de Oosterse filosofie omarmt.
Bovendien staan we stil bij het werk van twee denkers die het politieke en het ethische – in het voetspoor van en toch anders dan Heidegger – opnieuw proberen te denken, n.l. Hannah Arendt en Emmanuel Levinas.
Uiteraard voeren we ook gesprekken over de implicaties van de opvattingen van Heidegger, Arendt en Levinas voor onze eigen opvattingen en vormgeving van ons bestaan.

Meer informatie en aanmelding: ISVW

Programma (download)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *