Bruno Latour – 9 februari 2022

Wij leven in een ‘Kritieke Zone’, d.w.z een minuscule zone van maar een paar kilometer breed tussen de bovenlaag van de atmosfeer en de onderlaag van de ‘bedrock’, samen met alle andere, met de aarde levende, niet-menselijke en menselijke wezens, als een ‘assemblage van actanten’. De Franse wetenschapsfilosoof en ecologisch denker Bruno Latour stelt voor om (bijvoorbeeld) de zee ook op te vatten als een actant, d.w.z. een handelend wezen, dat in assemblages met andere wezens – van mossels, haringen, vissers, boorplatforms tot academici – dingen tot stand kan brengen. Het wordt (volgens hem) tijd dat we het niet meer alleen over mensen hebben maar over alle aardbewoners met wie wij een levensterrein delen, als we het over politiek hebben. Ecologie is dan ookk een ander woord voor een politiek die bij belangrijke beslissingen ook de ‘omgeving’ (oikos) een stem geeft.

De Vrijzinnigen Wassenaar
Filosofisch Café
Lange Kerkdam 46
Wassenaar

Aanvang: 20:00 uur

Aanmelden: @vrijzinniginwassenaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *