De geschiedenis van het ‘zelf’ (V) – 21 en 22 mei 2016

Geschiedenis-van-het-zelf-VIn het vijfde weekeinde Hedendaagse levenskunst. Michel Foucault / Luce Irigaray maken we kennis met de opvattingen van Michel Foucault over de discoursbepaaldheid van zelfwording en de rol van oefenpraktijken en van Luce Irigaray over het man-vrouw onderscheid in de Westerse wijsbegeerte, het denken van de seksuele differentie en het belang van de Oosterse oefenpraktijk.
Door passages te bespreken uit teksten als L’ordre du discours, Le courage de la vérité en Entre Orient et Occident, komen we te weten hoe hedendaagse denkers ‘zorg voor het zelf’ anders zijn gaan opvatten en welke implicaties dit voor de vormgeving van ons eigen leven zou kunnen hebben.

Meer informatie en aanmelding: ISVW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *