De mens. Van filosofische antropologie naar neurofilosofie – 11 en 12 februari 2023

Hoe hebben Westerse filosofen de afgelopen vijfentwintig eeuwen over ons, de mens, het zelf gedacht? Wat verstaan zij onder het ‘zelf’? Wat betekent ‘zelf’ in begrippen als zelfredzaamheid en zelfbewustzijn en uitdrukkingen als zorg voor het zelf en jezelf zijn?
Allereerst maken we kennis met het ‘lichaamsvijandige’ uitgangspunt van de Westerse wijsbegeerte: Plato over de ziel die schouwt en Descartes over de geest die heldere voorstellingen weet te maken. We bespreken dan Nietzsche’s kritiek op deze lichaamsverachting en Damasio’s onderzoeksresultaat: hersencapaciteit zorgt voor voelend weten, bewust zijn en zelf.
Vervolgens maken we kennis met de opvattingen van het zelf als een levend wezen dat in een gemeenschap leeft (Aristoteles), het zelf als ‘ik’ als een ‘enkeling’ (Descartes t/m Sartre) en het zelf als erzijn opgevat als vanuit betrokkenheid in betrekkingen zijn (Heidegger).
Tot slot behandelen we filosofie opgevat als levenskunst – van Socrates’ zorg voor het zelf via Nietzsche’s opvatting van het zelf als kunstwerk naar hedendaagse standpunten: Foucaults analyse van de discours-bepaaldheid van zelfwording en de rol van oefenpraktijken, Irigaray’s interpretatie van het man-vrouw onderscheid in de Westerse wijsbegeerte, het denken van de seksuele differentie en het belang van de Oosterse oefenpraktijk en Braidotti’s onszelf op te vatten als nomadisch van aard.

In het vijfde weekeinde van de ISVW Basisopleiding maken we kennis met de ontwikkelingen van filosofische antropologie naar neurofilosofie.

Programma (download)

ISVW Basisopleiding
Inleiding in de filosofie V.
De mens – Van filosofische antropologie naar neurofilosofie
Plato-Aristoteles-Descartes-Nietzsche-Damasio-Heidegger-Foucault-Irigaray-Braidotti
Leusden, 11 en 12 februari 2023

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *