De samenleving. Politieke filosofie – 14 en 15 januari 2023

Hoe behandelen filosofen in de Oudheid, in de moderne tijd en in onze tijd maatschappelijke en politieke vraagstukken? Hoe denken zij over een rechtvaardige samenleving, over burgerschap en macht?
Hoe meent Plato dat de stadstaat Athene bestuurd dient te worden? Welke rol hoort de filosoof daarbij te hebben? Wat vertelt Aristoteles lang geleden in zijn colleges aan het Lyceum over politiek? Hoe vat hij de mens op? Welke staatsvormen onderscheidt hij? Hoe vat Aristoteles burgerschap op?
Moderne filosofen als Hobbes, Spinoza en Rousseau maken (ieder op eigen wijze) gebruik van een mensbeeld dat leidt tot een natuurtoestand die het sluiten van een maatschappelijk verdrag noodzakelijk maakt. Voor Hobbes dient het ‘de oorlog van allen tegen allen’ te voorkomen, voor de ‘lenzenslijper’ Spinoza hoort de overeenkomst ook vrijheid van denken te garanderen en voor Rousseau moet het sociaal contract de onvrijheid en ongelijkheid in de burgerlijke maatschappij opheffen.
In het spoor van de Franse revolutie en de schaduw van de Industriële revolutie groeit de kritiek op de kapitalistische economie (Marx) en op de onderwerping van de vrouw (Mill).
Het hedendaagse politieke denken wordt gekenmerkt door analyse van en kritiek op verschillende aspecten van de (laat)moderne samenleving: het gebrek aan burgerschap (Arendt), de kolonisering van de leefwereld door het systeem (Habermas), de ontkenning van het agonistische karakter van het politieke (Mouffe), het gebrek aan kwaliteit van leven van vele mensen in de wereldgemeenschap (Nussbaum) en het échec van het marktfundamentalisme in de economie (Raworth).

In het vierde weekeinde van de ISVW Basisopleiding maken we kennis met de ontwikkelingen in de politieke filosofie.

Programma (download)

ISVW Basisopleiding 
Inleiding in de filosofie IV.
De samenleving – Politieke filosofie
Plato-Aristoteles-Hobbes-Spinoza-Rousseau-Marx-Mill-Arendt-Habermas-Mouffe-Nussbaum-Raworth
Leusden, 14 en 15 januari 2023

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *