Ecologisch denken – 23 maart 2022

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid zorgt voor wereldwijde opwarming en massale extinctie, kunnen we opmaken uit het Stockholm Resilience Centre Report 2018 en IPCC Special Report On Global Warming 2018. Wat betekent dit voor al diegenen die in De Waadhoeke wonen?
Vervolgens kijken we in vogelvlucht terug op de ontwikkelingen in de westerse filosofie – van Herakleitos in de Oudheid naar Descartes, Spinoza en Nietzsche in de moderne tijd. Hoe hebben de denkers de verhouding van de mens met zijn omgeving gedacht? Wat blijkt? Het westerse denken wordt gekenmerkt door een antropocentrisch uitgangspunt: de mens is het middelpunt van het bestaan. Hoe denken de mensen die in Franeker en omstreken wonen over de relatie van de mens met de natuur?
Tot slot blikken we (kort) vooruit op de komende bijeenkomsten waar we kennis maken met een andere manier van denken over onszelf en daarmee over onze plek in de natuur. Achtereenvolgens krijgen we te horen dat ons bestaan verbonden is met het bestaan van de bomen, de beken en de beesten, dat we de koe (ook) als een ver familielid of ‘naaste’ zouden kunnen beschouwen, dat wij samen met heel veel andere levende wezens aardbewoners zijn die in een kritieke zone leven.

Franeker Academy
De Stins
Breedeplaats 1
Franeker
Ecologisch denken/Bijeenkomst I
23 maart 2022

Informatie / aanmelding: www.academiefraneker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *