Ecologisch denken – 6 april 2024

We leven in het antropoceen – een tijd van massale uitroeiing ten gevolge van wereldwijde opwarming. In het seminar bespreken wij de opvattingen van twee vooraanstaande ecologische denkers.
Timothy Morton stelt dat het antropoceen door ons tot stand is gebracht door een bepaalde vorm van landbouw en veeteelt te bedenken, de ‘agrilogistiek’, die verantwoordelijk is voor een schrikbarend grote uitstoot van stoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Hij stelt dan ook voor deze agrilogistiek te ontmantelen. Morton houdt een pleidooi voor een andere omgang met niet-menselijke wezens, n.l. om niet alleen de koe maar ook de slak als een ver familielid te beschouwen en te behandelen. Ecologisch wezen houdt in dat je minder schade aanricht.
Bruno Latour stelt dat wij, niet-menselijke en menselijke wezens, leven in de Kritieke Zone. Hij stelt voor om het bos, een rivier, de zee ook op te vatten als een actant, d.w.z. een handelend wezen dat samen met andere wezens – van mossels, haringen, boorplatforms tot badgasten en academici – dingen tot stand kan brengen. Het wordt (volgens Latour) tijd dat we ons opvatten als aardbewoners en ecologie te beschouwen als een ander woord voor een politiek voor alle aardbewoners.
Uiteraard bespreken we de implicaties van hun opvattingen voor ons eigen ‘doen en laten’.

Filosofisch Café Philos
Schimmelpenninck Huys
Oosterstraat 53, Groningen
6 april 2024 – van 10.00 tot 17.00 uur
Aanmelden voor deze cursus via Filosofisch Café Philos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *