Ecologisch wezen – 13 april 2022

We leven in een tijd van massale uitroeiing ten gevolge van wereldwijde opwarming waarvoor niet zeepaarden maar wij mensen verantwoordelijk zijn, aldus Timothy Morton, een van de meest spraakmakende ecosofen.
Hij stelt het antropoceen door ons tot stand is gebracht door een bepaalde vorm van landbouw en veeteelt te bedenken, de ‘agrilogistiek’, die verantwoordelijk is voor een schrikbarend grote uitstoot van stoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Hij stelt dan ook voor deze agrilogistiek te ontmantelen.
Bovendien beseffen wij ecologische wezens toch dat alle levensvormen met elkaar verbonden zijn en dat dit besef van co-existentie met niet-mensen (eco-gnosis) een andere omgang vereist met niet-menselijke wezens: de koe maar ook de slak als een ver familielid te beschouwen en te behandelen. Ecologisch wezen, denken en handelen houdt in dat je minder schade aanricht.
In gesprek met elkaar onderzoeken we of wij ons (net als Morton) als een ecologisch wezen beschouwen, of dit voor ons ook betekent dat we niet langer op de gebruikelijke wijze landbouw en veeteelt horen te bedrijven en zo ja, hoe deze transitie zich hoort te voltrekken.

Franeker Academy
De Stins
Breedeplaats 1
Franeker
Ecologisch denken/Bijeenkomst III

13 april 2022

Informatie / aanmelding: www.academiefraneker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *