Een Chinees in het Zwarte Woud – 22 t/m 26 mei 2023

In het seminar maak je kennis met het latere denken van Martin Heidegger, dat je zou kunnen omschrijven als een poging om de verhouding tussen zijn en erzijn anders te denken, onszelf niet langer op antropocentrische manier op te vatten en op een ecologische verantwoorde manier in het leven te komen staan.
Hiervoor bespreken we nauwgezet passages uit zijn Brief over het humanisme (1947), Over denken, bouwen, wonen (1954) en Gelatenheid (1959). Bovendien lezen we verzen uit de Tao te king en een aantal van de Honderdtachtig voorschriften. Zo komen we te weten dat er sprake is van verwantschap tussen Heideggers latere denken en tweeduizend jaar oude Chinese opvattingen – onder meer over ecologische kwesties. Vanzelfsprekend vragen we ons ook af wat dit voor ons denken en doen en laten zou kunnen betekenen.

Villa Sofia
Een Chinees in het Zwarte Woud
Gombitelli,
 22 t/m 26 mei 2023

Meer informatie (en inschrijving): www.villasofia.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *