Een zinvol leven? – 14 augustus 2020

Ieder mens heeft het verlangen naar een zinvol leven, schrijft Hans Alma in haar net verschenen boek. Er wordt in ieder geval veel over gesproken – zie (bijvoorbeeld) de reeks gesprekken die Fokke Obbema in de Volkskrant voerde met mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden over ‘de essentie van ons bestaan’. De vraag naar de zin van het leven is zeker een kwestie waarover filosofen veel hebben geschreven.
Als je mij (als filosoof) de vraag stelt, vraag ik mij in eerste instantie af wat ‘leven’ betekent. Misschien: als een ademend lichaam aanwezig zijn, voelen er te zijn, gewaarworden in de wereld te zijn, beseffen mede te zijn, mede met mensen in Maastricht maar ook in Mumbai, mede met de bomen, de beken en de beesten.
Maar misschien ook: leven in genieting, leven in welbevinden, een leven waar je zin in hebt.
Stel dat dit voor alle levende wezens zo zou zijn, zou een leven in betrekkingen dan betekenen dat je vanuit betrokkenheid met alle levende wezens je leven vorm probeert te geven? Zo ja, zou een zinvol leven dan een manier van leven zijn waarin zich dat toont?
Misschien, misschien niet.
Misschien kunnen we met elkaar hierover in gesprek gaan?

Bibliotheek Het Eemhuis
Eemplein 71
3812 EA Amersfoort
Datum: 14 augustus 2020 (was 11 mei 2020)

Meer informatie: bibliotheekeemland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *