Ethiek en het dagelijks leven – 3 t/m 7 juli 2017

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’. Ethiek biedt ons verschillende procedures om op verantwoorde wijze te reageren. In deze ‘ISVW Summer School’ maken we kennis met vier belangrijke ethische benaderingen. Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene over een voortreffelijk en ‘gelukt’ leven? Wat schreef Immanuel Kant over autonomie en de categorische imperatief? Hoe omschreef John Stuart Mill het schadebeginsel? Wat verstaat Emmanuel Levinas onder ‘luisteren naar het gelaat van de Ander dat spreekt’?
Samen lezen we passages uit het werk van deze baanbrekende denkers. Bovendien onderzoeken we door dilemmaberaad te voeren de bruikbaarheid van deze benaderingen voor de behandeling van ethische kwesties in het dagelijks leven.

ISVW Summer School
Ethiek en het dagelijks leven
Leusden, 3 t/m 7 juli 2017

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Programma (download)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *