Ethiek

Vluchtelingen in NLEthiek draait om de beantwoording van de vraag: Hoe moreel verantwoord te handelen? Vanaf de Griekse Oudheid hebben filosofen zich bezig gehouden met de zoektocht naar ethische richtlijnen voor menselijk handelen. Het leidde tot verschillende ethische benaderingen. In het seminar maak je in vijf dagdelen, vijf dagen of vijf weekeinden, kennis met de belangrijkste stromingen binnen de ethiek. Zo is er aandacht voor Aristoteles’ eudaimonistische uitgangspunt (deugdenethiek), Spinoza’s ethiek van blijmoedigheid, Kants deontologische benadering (plichtethiek), Mills utilitaristische standpunt (gevolgenethiek) en Levinas’ ethiek, waarin ‘de Ander’ centraal staat.

Bovendien levert elke ethische benadering een ‘vuistregel’ op, waarvan je bij morele oordeelsvorming gebruik kunt maken.

De afgelopen twee jaar heb ik dit seminar als Basisopleiding Ethiek aan de ISVW gegeven en als Ethics. Back to Basics bij Yulius.
In het najaar 2016 zal het seminar hoogstwaarschijnlijk weer door mij aan de ISVW worden gegeven.

Mocht je belangstelling hebben om dit seminar in de toekomst te volgen of te organiseren, stuur mij een email: info@ataraxia-filosofischbureau.nl.

Programma (download)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *