Filosofie en kunst (Nietzsche, Heidegger en Deleuze) – 9 t/m 13 september 2019

Het seminar biedt de kans kennis te maken met drie denkers: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en Gilles Deleuze, in het bijzonder met hun opvattingen over de betekenis van het kunstwerk. We komen te weten hoe Nietzsche filosofie opvat als een esthetisch-ethisch project: de mens is een kunstzinnig scheppend wezen en het leven als een kunstwerk. We lezen passages uit zijn boek De geboorte van de tragedie waarin hij twee artistieke aandriften onderscheidt: het apollinische en het dionysische, die onlosmakelijk verbonden zijn met het scheppen van een kunstwerk. Vervolgens maken we kennis met de oude(re) Heidegger die denken omschrijft als dichten en zijn als gebeuren (Ereignis). We lezen passages uit zijn boek De oorsprong van het kunstwerk waarin hij het wezen van de kunst omschrijft als ‘het zich in het werk stellen van de waarheid van het zijnde’. Tot slot ontmoeten we de Franse differentie-denker Deleuze die filosofie opvat als de creatie van concepten en de mens als ‘rizomatisch’ van aard. We lezen passages uit zijn boek Logica van de gewaarwording waarin hij beschrijft wat de schilderijen van Francis Bacon zichtbaar maken: het lichaam dat leeft, dat gewaarwordt, dat voelt, dat ervaart dat het zich in een krachtenveld bevindt, dat de ritme van het leven merkt, dat schreeuwt.

Het seminar wordt gegeven in de tuin van Lakki Village aan de baai van Egiali op het Griekse eiland Amorgos.

Filosoferen in Griekenland I
Filosofie en kunst
Een kennismaking met Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en Gilles Deleuze
Egiali Amorgos 9 t/m 13 september 2019

Meer informatie (over reis, accommodatie en kosten) en inschrijving: info@janflameling.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *