Filosofie Oost/West – 9 t/m 13 november 2020

In het  seminar maken we kennis met de manier waarop Oosterse en Westerse filosofen (anders dan we gewend zijn) gedacht hebben over het zelf, over onszelf. Zij vertellen ons dat we er (ook) op prereflexieve, niet-talige, niet-bewuste en ego-vrije wijze kunnen zijn. Van Martin Heidegger krijgen we te horen dat wij door gelatenheid opgevat als wachten, loslaten, overgave aan het opene, ons anders zullen verhouden tot zijn als gebeuren. Lao Zi laat ons weten dat door leegte en stilte te vinden we zullen gewaarworden dat we altijd al in wording en verbindingen zijn. De neurobioloog Antonio Damasio stelt vast dat wij over hersencapaciteit beschikken die ons in staat stelt voelend te weten wat er in een handelingssituatie gaande is en van ons gevraagd wordt. Thich Nhat Hanh laat zien dat het door meditatie mogelijk is deze hersencapaciteit te trainen en daardoor aandachtig in het leven te staan. In het werk van Emmanuel Levinas lezen we dat ethisch verantwoord handelen mogelijk is door vanuit gevoeligheid te luisteren naar het gelaat van de Ander. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Oosters-filosofische oefenpraktijk ons in staat stelt onze hersencapaciteit te trainen om onszelf anders te verhouden tot al wat is en te leren luisteren naar het gelaat van de Ander.

Het seminar zal plaats vinden in 53°Noord, een (nog door mij te boeken) vakantiehuis gelegen in de duinen, 150 meter van het strand, op Schiermonnikoog.

Programma (download)

Filosofie Oost/West
Martin Heidegger – Lao Zi – Antonio Damasio – Emmanuel Levinas – Thich Nhat Hanh
53°Noord, Schiermonnikoog
9 t/m 13 november 2020

Meer informatie (over programma, accommodatie en kosten) en inschrijving: info@janflameling.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *