Foute denkers. Augustinus – 24 augustus 2020

Wat is er mis met de heilige Augustinus, de denker die de mogelijkheid aankondigde van een verhuizing naar de stad Gods in het hiernamaals? Los van het twijfelachtige karakter van deze toekomstvoorspelling zou ik zeggen: Augustinus’ omschrijving van de implicaties ervan voor de manier van leven in het hiernumaals, de aardse stad. Het leidde namelijk tot een afwijzing van het lichamelijke en van het lichamelijk genieten als datgene dat zorgde voor ‘een leven volgens het vlees’ ofwel een leven in zonde. Als we ook nog notitie nemen van zijn leer van de erfzonde, i.e. de opvatting dat als gevolg van de zondeval alle mensen van nature zondig zijn, is er duidelijk sprake van een denken met rampzalige gevolgen.

Deze lezing maakt deel uit van de Summer School Foute denkers – zie: isvw.nl

Meer informatie (en inschrijving): isvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *