Het goede. Ethiek – 19 en 20 november 2022

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’. Al vijfentwintig eeuwen hebben filosofen verschillende procedures voorgesteld om op verantwoorde wijze te reageren.
Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene over een voortreffelijk en ‘gelukt’ leven? Welke rol speelt het streven naar het volharden in het eigen bestaan in Spinoza’s ethiek van blijmoedigheid? Wat schreef Immanuel Kant over autonomie en de categorische imperatief? Hoe omschreef John Stuart Mill het schadebeginsel? Wat verstaat Emmanuel Levinas onder ‘luisteren naar het gelaat van de Ander dat spreekt’?
In dit tweede weekeinde van de ISVW Basisopleiding maken we kennis met de ontwikkelingen in de ethiek.

Programma (download)

ISVW Basisopleiding
Inleiding in de filosofie II.
Het goede – Ethiek
Aristoteles-Spinoza-Kant-Mill-Levinas
Leusden, 19 en 20 november 2022

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *