Het ware. Kennisleer, wetenschapstheorie en taalfilosofie – 15 en 16 oktober 2022

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding.

In het eerste weekeinde van de ISVW Basisopleidinmaken we kennis met de ontwikkeling in kennisleer, wetenschapstheorie en taalfilosofie en met de opvattingen van Plato, Descartes, Kant, Popper, Wittgenstein, Kuhn en Foucault.

Programma (download)

ISVW Basisopleiding
Inleiding in de filosofie I.
Het ware – Kennisleer, wetenschapstheorie en taalfilosofie
Plato-Descartes-Kant-Popper-Wittgenstein-Kuhn-Foucault
Leusden, 15 en 16 oktober 2022

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *