ISVW Basisopleiding Inleiding in de filosofie – oktober 2022 t/m februari 2023

Filosofie is een parapluterm, dat wil zeggen de naam voor verschillende manieren van filosoferen die gedurende de afgelopen ruim vijfentwintig eeuwen in het Westen hebben bestaan.

De Basisopleiding Inleiding in de filosofie is een reis door de geschiedenis van de Westerse filosofie – van de stadstaat Athene in de 4e eeuw voor het begin van onze jaartelling naar Nederland in de 21ste eeuw. We maken kennis met de baanbrekende denkers in de Oudheid, de moderne tijd en onze tijd: van Plato – via René Descartes en Friedrich Nietzsche – naar Rosi Braidotti. Tegelijkertijd biedt de reeks van bijeenkomsten een overzicht van de ontwikkelingen in vijf disciplines van de filosofie.
Het overzicht van de geschiedenis en de systematiek van de Westerse filosofie heeft als uitgangspunt de opvatting dat er sprake is van een paradigmatisch karakter van de filosofie. Ofwel: er is sprake van drie ‘conceptual frameworks’ (begrippenkaders) die in de gemeenschap van filosofen in de Oudheid, de moderne tijd en onze tijd de manier van denken bepalen, n.l. van een ontologische (of ‘politicologische’) manier van denken via een mentalistisch (of ‘egologisch’) uitgangspunt naar een sociaal-linguïstische (of ‘eco-relationele’) benadering.
De basisopleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten die eventueel ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

Het ware. Kennisleer, wetenschapstheorie en taalfilosofie – 15 en 16 oktober 2022
Het goede. Ethiek – 19 en 20 november 2022
Het schone. Esthetica en kunstfilosofie – 17 en 18 december 2022
De samenleving. Politieke filosofie – 14 en 15 januari 2023
De mens. Van filosofische antropologie naar neurofilosofie – 11 en 12 februari 2023

ISVW Basisopleiding
Inleiding in de filosofie
Leusden, oktober 2022 t/m februari 2023

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl.

Download Programma

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *