Jacques Derrida en de deconstructie van de dood – 16 en 17 maart 2019

We beginnen met een bespreking van het gedachtegoed van de Franse filosoof Jacques Derrida. In zijn boek De gave van de dood reist Derrida – in de kantlijn van een tekst van de Tsjechische schrijver en denker Jan Patocka – door de geschiedenis van het westerse denken: van de mysterieënleer, via Plato en het christendom naar Heidegger en Levinas. Het is een geschiedenis van de verschillende gestalten van de gave van de dood, van hoe zich de dood te geven. Derrida laat ons onverwachte betekenissen van leven en dood zien: dat onverwachte en nieuwe bovenhalen in het bekende en vertrouwde, dat noemt Derrida ‘deconstructie’. Hij leest daarmee teksten en tradities ‘tegen de haren in’. Vervolgens maken we nader kennis met denkers die impliciet in Derrida’s spoor van een deconstructie van leven en dood verder gegaan zijn, zoals Peter Sloterdijk, Hartmut Rosa, Judith Butler en de in de Basisopleiding reeds kort besproken Jean-Luc Nancy. Steeds gaat het bij het om een concretisering van Derrida’s idee van een gave : om kwetsbaarheid, vertraging en de ruimtelijkheid van het leven.

ISVW Basisopleiding Op leven en dood II
Bijeenkomst I
Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood
Leusden, 16-17 maart 2019 

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *