Klimaatverandering – denken nu! – 13 en 14 april 2019

Er is – zonder enige twijfel – sprake van klimaatverandering, met vergaande gevolgen voor mensen, dieren en het milieu. Zijn er momenteel denkers die ons aansporen anders te denken en te doen? Het seminar biedt een kennismaking met de opvattingen van twee van deze denkers: Timothy Morton en Kate Raworth.
Timothy Morton wordt wel de ‘profeet-filosoof van het antropoceen’ genoemd. Hij is van mening dat het aanpakken van wereldwijde opwarming en van massale uitroeiing alleen kan gebeuren op een massale, collectieve schaal en dat wat nodig is om de wereldwijde opwarming te stoppen, het herstructureren van de ‘agrilogistiek’ is. In een van zijn recente boeken, Ecologisch wezen, schrijft hij onder meer dat ecologisch denken een overgang tot een meer bewuste manier van omgaan met niet-menselijke wezens vereist en dat ecologisch handelen ‘gewoon’ inhoudt dat je minder schade aanricht.
Kate Raworth verbindt in haar werk het streven naar een fatsoenlijke samenleving met het streven naar een duurzame samenleving en een nieuw economisch model: de ‘donut’. In haar onlangs verschenen boek Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw toont zij dat het wel degelijk mogelijk is om een economie te ontwerpen die tegemoet komt aan de twee voorwaarden – de twaalf basisbehoeften die behoren tot het sociale fundament  en de negen planetaire grenzen die het ecologische plafond bepalen – die ten grondslag liggen aan het collectieve menselijke welzijn.

Het seminar wordt gehouden in Wânswert, een klein terpdorp ten noorden van Leeuwarden.
[Het seminar is inmiddels vol.]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *