Martin Heidegger. Mede-zijn – 23 en 24 november 2019

Het vroege werk van Martin Heidegger richt zich tegen de (modern) filosofische opvatting van het zelf als ‘ik’ of ‘enkeling’ en de manier van leven die zich laat omschrijven met ‘Ikke, ikke, de rest kan stikken’. In zijn boek Zijn en tijd (uit 1927) stelt Heidegger voor om onszelf op te vatten als erzijn (Dasein): een zijnde dat in de wereld en mede (i.e. altijd in verbindingen) is en dat vanuit dit zijnsbesef en het bijbehorend gevoel van onderlinge verbondenheid zich geroepen voelt zijn bestaan vorm te geven. In zijn latere werk vraagt Heidegger zich af of wij (als erzijn) niet deelachtig zijn aan zijn als gebeuren (Ereignis) en of de manier waarop wij ons verhouden tot het gebeuren mede bepaalt wat er gebeurt.

In deze derde bijeenkomst van de basisopleiding Hedendaagse filosofische antropologie  lezen we passages uit Zijn en tijd en zijn latere werk en bespreken de mogelijke implicaties van Heideggers opvattingen voor ons eigen manier van leven.

ISVW Basisopleiding.  Word wie je bent. Hedendaagse filosofische antropologie
Martin Heidegger. Mede-zijn
Leusden, 23 en 24 november 2019

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *