Michel Foucault – 15 mei 2018

In het spoor van Nietzsche onderzoekt Michel Foucault in zijn werk de samenhang tussen macht (pouvoir), wat wij als weten (savoir) beschouwen en hoe wij het zelf en daarmee onszelf opvatten en vorm geven. In elke gesprekssituatie is er, aldus Foucault, sprake van een heersende orde van spreken (discours) bestaande uit een drietal procedures, n.l. uitsluitingsprocedures, interne regels en selectieprocedures. Foucaults discours-analytische benadering biedt ons instrumenten om in kaart te brengen hoe ons eigen spreken wordt bepaald door een heersende orde van spreken.

 


Michel Foucault

15 mei 2018
De Substitute, Ede
Aanvang: 20:00 uur
Gratis toegang

Meer informatie (en inschrijving): Filosofisch Café Ede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *