Oefening baart ethiek. Neurobiologie, boeddhisme en ethiek – 26 t/m 30 augustus 2019

Wat heb je nodig om ethisch verantwoord te handelen? De geschiedenis van de westerse filosofie kent op deze vraag verschillende antwoorden: voortreffelijkheid van karakter, de categorische imperatief gehoorzamen of gebruik maken van het schadebeginsel. Onder invloed van de neurobiologie en de oosterse filosofie is er een ander antwoord op deze vraag mogelijk: je een houding eigen maken die gekenmerkt wordt door gevoeligheid.
In deze Summerschool maken we kennis met de opvattingen van de neurobioloog Antonio Damasio, de boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh en de ethicus Emmanuel Levinas. Deze filosofen hebben met elkaar gemeen dat zij ethiek opvatten als ethos (houding). Hoe kun je echter deze houding je eigen maken?
Antonio Damasio stelt vast dat wij over hersencapaciteit beschikken die ons in staat stelt voelend te weten wat er in een handelingssituatie gaande is en van ons gevraagd wordt. Thich Nhat Hanh laat zien dat het door meditatie mogelijk is deze hersencapaciteit te trainen en daardoor aandachtig in het leven te staan. In het werk van Emmanuel Levinas lezen we dat ethisch verantwoord handelen mogelijk is door vanuit gevoeligheid te luisteren naar het gelaat van de Ander.
Tijdens deze Summerschool wisselen hoorcolleges, gesprekken en oefeningen elkaar af. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Oosters filosofische oefenpraktijk ons in staat stelt onze hersencapaciteit te trainen om te leren luisteren naar het gelaat van de Ander.

ISVW Summer School
Oefening baart ethiek
Neurobiologie, boeddhisme en ethiek
Leusden, 
26 t/m 30 augustus 2019

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Programma (download)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *