Op leven en dood. Een inleiding – 6 en 7 oktober 2018

Is er een leven na de dood, een hiernamaals of een dodenrijk, zijn we onsterfelijk? Of zijn we juist radicaal sterfelijke wezens, zoals de gehele natuur dat is: de dood als het simpele einde… Al deze ideeën over de verhouding tussen leven en dood komen we tegen in de filosofie.
In de Oudheid zien we de opkomst van de eerste filosofen. Pas dan wordt de dood een echt thema voor de mens. Daarvóór, in een tijdperk waarin goden en mythen domineerden, was de dood een gegeven: meestal werd ze gezien als een overgang naar een andere wereld, soms, als een overgang naar een ander leven op aarde: reïncarnatie. Als de mens zich langzamerhand losmaakt van de religieuze ervaring en zelfstandig gaat filosoferen, worden eindigheid en dood een serieuze kwestie. In de oudheid ligt het accent op de sterfelijkheid en de aanvaarding daarvan. We staan stil bij de axiale wending en de opvattingen van Plato over de onsterfelijkheid van de ziel en van Aristoteles over de sterfelijkheid van de mens.
Deze Basisopleiding biedt je ook de gelegenheid je eigen opvattingen aan een onderzoek te onderwerpen. Wat zijn je eigen opvattingen over leven en dood? Hoe verhouden deze zich tot de tijdens de bijeenkomst behandelde opvattingen van de filosofen? Aan het einde van de Basis-opleiding kun je het resultaat van je onderzoek in de vorm van een essay / paper presenteren (en laten beoordelen).

ISVW Basisopleiding Op leven en dood
Bijeenkomst I
Het begin van het denken over leven en dood in de Oudheid: Homerus, Plato en Aristoteles en de formulering van de eigen onderzoeksvraag

Leusden, 6-7 oktober 2018

Meer informatie (en inschrijving): www.isvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *