Spinoza, de Ethica (deel V) en het boeddhisme. Een onderzoek – 1 t/m 5 augustus 2020

Spinoza wordt door velen terecht omschreven als de grootste Neder­landse filo­soof. In zijn Ethica toont hij aan dat er sprake is van eenheid van lichaam en geest, dat het streven te volharden in het eigen bestaan wezenlijk is voor al wat leeft en hoe het mogelijk is te leven in blijmoedigheid. In het vijfde deel van de Ethica schrijft Spinoza over geestelijke liefde voor de natuur (of God), over de derde soort van kennis, i.e. het intuïtieve weten, en over gemoedsrust.
In het seminar lezen en bespreken we deze passages. Vervolgens onderzoeken we – in het spoor van Tinneke Beekman en Antonio Damasio – hoe Spinoza’s opvattingen zich verhouden tot het boeddhisme, in het bijzonder de opvattingen van Thich Nhat Hanh.

Het seminar wordt vanwege Corona gehouden op  de boot op de Amstel.

Programma (download)

Spinoza, de Ethica (deel V) en het boeddhisme. Een onderzoek
Amsterdam, 1 t/m 5 augustus 2020

Informatie en inschrijving: info@janflameling.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *