Taal en werkelijkheid – 9 oktober 2018

De hedendaagse Anglo-Amerikaanse en continentale filosofie heeft – naast ‘het zelf’ – als belangrijk thema: de verhouding van taal en werkelijkheid. In deze lezing bezoeken we Cambridge, Parijs en Princeton om te weten te komen wat daar door vooraanstaande filosofen werd onderwezen:
Ludwig Wittgenstein toont aan dat ons dagelijks taalgebruik regel-geleid is, dat daar geen vaas met bloemen staat maar dat wij dat daar een ‘vaas met bloemen’ noemen. De Franse filosoof Michel Foucault stelt vast dat elke gespreksgemeenschap een orde van spreken (discours) kent die vastlegt wat wel en niet gezegd mag worden. De Amerikaanse filosoof Richard Rorty merkt op dat de procedures die het taalgebruik rechtvaardigen / regelen tijdstip- en plaatsgebonden zijn. De Franse filosoof Jacques Derrida stelt dat elke opvatting van de werkelijkheid een constructie is die potentieel bloot staat aan ontmanteling (deconstructie).
Alle vier filosofen hebben voorgesteld om taal niet op te vatten als een spiegel van de werkelijkheid maar om (evenals Friedrich Nietzsche) te beseffen dat taal wereld-scheppend van aard is.

Taal en werkelijkheid
(Wittgenstein-Foucault-Rorty-Derrida)
9 oktober 2018
Filosofiecafé Fryslân, Leeuwarden

Inloop: 19:30 uur
Kosten: € 5,-
Meer informatie:  Filosofiecafé Fryslân

 

  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *