Van egocentrisme naar ecocentrisme – 6 april 2022

In het Zwarte Woud ontmoeten we Martin Heidegger, een van de invloedrijkste denkers van onze tijd. Samen met hem wandelend in het bos vraagt hij ons of we ons existentie niet ook als relationeel van aard ervaren, als medezijn, als in de wereld zijn. Zo ja, waarom wij vanuit het besef dat wij in betrekkingen zijn met alle levende wezens, d.w.z. met onze medemensen maar ook met de bomen, de beken en de beesten, ons bestaan dan niet vormgeven vanuit een gevoel van betrokkenheid met allen die er ook zijn. Als een oude Chinese wijze stelt hij ons voor ons een houding eigen te maken die opvallende overeenkomsten vertoont met wat wij te horen krijgen wanneer wij Thich Nhat Hanh in de Dordogne opzoeken. Hij vertelt ons dat zijn inter-zijn betekent, roept ons op om niet langer als slaapwandelaars maar met aandacht over onze moeder aarde te lopen en ons af te vragen wat wij zelf in ons dagelijks kunnen doen.
In gesprek met elkaar onderzoeken we of we ons aangesproken voelen door het appèl van de twee denkers en zo ja, hoe wij hieraan in ons dagelijks leven tegemoet willen komen.

Franeker Academy
De Stins
Breedeplaats 1
Franeker
Ecologisch denken/Bijeenkomst II
6 april 2022

Informatie / aanmelding: www.academiefraneker.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *