Wij, aardbewoners – 20 april 2022

Gezien vanuit de ruimte leven wij, aldus Bruno Latour, in de ‘Kritieke Zone’, d.w.z. een minuscule zone van maar een paar kilometer breed tussen de bovenlaag van de atmosfeer en de onderlaag van de ‘bedrock’. Wij leven in deze zone samen met alle andere, met de aarde levende, niet-menselijke en menselijke wezens: een ‘assemblage van actanten’. Latour stelt voor om (bijvoorbeeld) ook het bos, een rivier, de zee op te vatten als een actant, d.w.z. een handelend wezen, dat in assemblages met andere wezens – van mossels, haringen, boorplatforms tot academici – dingen tot stand kan brengen. Het wordt (volgens hem) tijd dat we het niet meer alleen over mensen hebben maar over alle aardbewoners met wie wij een levensterrein delen, als we het over politiek hebben. Misschien is ecologie een ander woord voor een politiek die bij belangrijke beslissingen ook de ‘omgeving’ (oikos) een stem geeft.
In gesprek met elkaar onderzoeken wat wij vinden van Latours opvattingen en van zijn voorstel dat de Waddenzee en al haar bewoners in het democratisch debat ook vertegenwoordigd worden.

Franeker Academy
De Stins
Breedeplaats 1
Franeker
Ecologisch denken/Bijeenkomst IV
20 april 2022

Informatie / aanmelding: www.academiefraneker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *