Wij, aardbewoners. Een kennismaking met Bruno Latour – 25 april 2023

Bruno Latour (1947-2022) was, zonder enige twijfel, één van de spraakmakende en belangrijke denkers van onze tijd. In deze lezing besteed ik (kort) aandacht aan zijn ‘actor-network theory’ (ANT). Vervolgens vertel ik over zijn voorstel om alle ‘actanten’ (menselijke en niet-menselijke actoren) te betrekken bij politieke besluitvorming in een ‘Parlement van de dingen’. Tot slot maken we kennis met Latours opvattingen over hoe ons in het Antropoceen te verhouden tot de wereldwijde opwarming van de aarde en het massale uitsterven van soorten. Je zou kunnen zeggen dat Bruno Latour ons oproept om anders te denken over onszelf, de samenleving en onze omgang met de natuur.
25 april 2023
Filosofisch Café Hoogeveen
Bibliotheek Hoogeveen
Start: 19:30 uur

Meer informatie: www.filosofischcafehoogeveen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *