Zijn aan zee – 20 t/m 24 mei 2019

Het seminar vindt plaats op de samen sprong van Egmond aan den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee. Deze drie plekken zijn intrinsiek verbonden met de materie die we in deze eco-filosofische retraite behandelen. We zijn aan zee en onderzoeken wat dat, i.e. ‘zijn aan zee’, betekent. In het seminar maken we kennis met ‘zijn’ vanuit verschillende filosofische tradities. We onderzoeken of we ‘zijn’ kunnen ervaren, wat ‘zijn’ zou kunnen betekenen en welke implicaties dat zou kunnen hebben voor ons dagelijks bestaan.
In Egmond aan den Hoef bevinden zich de oude slotmuren van het kasteel van Egmond – het grootste kasteel van Nederland dat de heren van Egmond hier rond 1200 bouwden. Van 1643 tot aan zijn vertrek naar Zweden in 1649 woonde René Descartes in Egmond, zowel in Egmond Binnen als in de buurt van het kasteel. Van hem is de uitspraak bekend: ‘Egmond is een mooie plaats om te wonen, want je vijanden zullen je er niet zoeken, en je vrienden kunnen je er uitstekend vinden.’ In het seminar bespreken we de opvattingen van Martin Heidegger die het ons mogelijk maken om anders (dan Descartes ons voorstelde) te denken over onszelf, over zijn en over het samen horen van mens en zijn. In Egmond Binnen bevindt zich de Sint Adelbertabdij, de oudste abdij van Holland, gesticht aan het begin van de 10de eeuw en eind 19de eeuw opnieuw herbouwd. Het is actief in gebruik als Benedictijnerklooster met abdijtuin en stilteruimte – het is een plek van spiritualiteit en stilte. In het seminar bespreken we het taoïsme dat het verwerkelijken van leegte en stilte in ons beschouwt als de voorwaarde voor de mogelijkheid van het ervaren van de saamhorigheid van mens en natuur. Egmond aan Zee was van oudsher de plek die de abdij en het kasteel van voedsel moest voorzien. In de duinen, tussen de velden en de zee, is de verbinding van ons met de (voedende) natuur het meest voelbaar. In het seminar maken we kennis met de filosofie van Ubuntu, hoe we verbonden zijn met elkaar, met de natuur, met de plek waar we zijn en hoe we onderdeel uitmaken van een dynamisch proces van zijn. Door stilte wandelingen in het duingebied ervaren we stilte in beweging. In de gesprekken die we tijdens het seminar voeren, nemen we samen onze aannames onder de loep, luisteren we naar elkaar en delen we onze inzichten. Op deze wijze kunnen we leren, aldus David Bohm, om ons beter te verhouden tot onszelf, anderen en de wereld waarin we leven. Zo kunnen we dit ‘zijn’ niet alleen aan zee ervaren, maar kan het een integraal onderdeel worden van waar we ook zijn.
Het seminar Zijn aan zee geef ik samen met Renate Schepen.

Zijn aan zee
Zijn – een intercultureel filosofisch perspectief
Egmond aan Zee, 20 tot 24 mei 2019

Meer informatie (over programma, accommodatie en kosten) en inschrijving: info@janflameling.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *